18 mei 2015

Woonkwaliteit! zomer 2015 is uit!

Op dinsdag 19 mei valt het zomernummer van Woonkwaliteit! bij duizenden professionals uit de bouwsector op de deurmat.  

In dit nummer:

  • Een gesprek met Meindert Smallenbroek, voormalig directeur Bouwen van het ministerie van BZK, over de vraaggerichtheid van de bouwsector.
  • Een interview met Paulus Jansen, wethouder in Utrecht en portefeuillehouder wonen, over de rol van de gemeente bij het bewaken van de woonkwaliteit van de Utrechtse woningvoorraad.
  • Een artikel over de gebruikskwaliteit van nul-op-de-meter-woningen van de Stroomversnelling.
  • Fotoreportage van een opleverbezoek van Adviescommissie Wonen Heiloo aan zorgcomplex De Loet.
  • In de rubriek 'Het knelpunt': problemen met een gladde galerijvloer.
  • In de rubriek 'De oplossing': hoe veilig is een draaikiepraam met borstwering n een hoge vensterbank?
  • Gastcolumn over de gezondheid van onze woningen door Harm Valk van Nieman Raadgevende Adviseurs. 

 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >