30 april 2015

Handreiking Bouwbesluit & woning 

Speciaal voor particuliere bouwers, opdrachtgevers en kleine aannemers is een toegankelijke, eenvoudige versie van het Bouwbesluit geschreven door Arcadis, Pantheon Seminars en VACpunt Wonen. De handreiking is gratis via de website van de Rijksoverheid te downloaden.

Het Bouwbesluit is een juridisch document dat lastig leesbaar is voor niet-professionals in de bouw. Particuliere bouwers, opdrachtgevers en kleine aannemers moeten hier echter toch mee werken. Daarom heeft het ministerie van BZK eind 2013 Arcadis, Pantheon Seminars en VACpunt Wonen de opdracht gegeven om een handreiking te maken waarin op toegankelijke wijze de regels van het Bouwbesluit voor woningen worden uitgelegd.

Om ervoor te zorgen dat de teksten aansluiten bij de doelgroep, hebben een begeleidingsgroep en een bewonerspanel op verschillende momenten in het project meegedacht en -gelezen. De begeleidingsgroep bestond uit Vereniging Eigen Huis, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, Kuub, VLOK en Bouwend Nederland. Aan het panel van bewoners namen acht leden van Adviescommissies Wonen uit heel Nederland deel. Centrale vragen waren: hoe kan het document het beste ingedeeld worden n hoe kunnen we de huidige teksten uit het Bouwbesluit z vertalen dat ze toegankelijk zijn, maar juridisch nog steeds kloppen?

Download de Handreiking Bouwbesluit & woning via www.rijksoverheid.nl.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >