24 april 2015

Het begin van iets moois

In Fort aan de Klop (Utrecht) is donderdag 16 april jl. de slotconferentie van het project Verbeteren Consumenteninvloed op Bouwregelgeving gehouden. Ieder(in), VACpunt Wonen en de Woonbond sloten hiermee een traject van een kleine anderhalf jaar af. De conferentie markeerde ook de start van iets moois: de ondertekening van de intentieverklaring Woonalliantie voor samenwerking tussen de drie consumentenorganisaties.

Het doel van de intentieverklaring is de woon- en bouwconsument een sterke positie te geven in bouwregelgeving, bouwprojecten, inrichting van de openbare ruimte en milieu. En er was meer moois op die zonnige 16 april: ook ‘de bouw’ kwam met uitgestoken hand en gaf aan om de tafel te willen met de consument.

Voor u, namens u, zonder u
Voor u, namens u, zonder u. Dat is kortgezegd hoe al decennialang de Nederlandse bouwwereld functioneert. Het is nog steeds een sterk aanbod-gestuurde markt. Een markt waar de consument te weinig invloed heeft, met als gevolg een woningvoorraad die niet aansluit op de wensen en behoeften van de burgers. Het is de hoogste tijd voor een nieuw evenwicht op de bouw- en woningmarkt. Met een centrale rol voor de gebruiker.

Conferentie
In een kleine setting van zo’n veertig mensen afkomstig uit de bouwwereld, de consumentenorganisaties en de overheid, is uitgewisseld wat er moet gebeuren en op welke manier, om de invloed van de consument komende jaren te vergroten. Om de bouwmarkt te transformeren van aanbod-gestuurd naar vraag-gestuurd. Een markt waar de gebruiker centraal staat.

Vijf sprekers gaven korte inleidingen: Jaap Overeem (directeur VACpunt Wonen), Meindert Smallenbroek (directeur Bouwen, ministerie van Binnenlandse Zaken), Anneke van der Vlist (beleidsmedewerker wonen bij Ieder(in)), André Thomsen (namens De Nederlandse Woonbond) en Peter Fraanje (directeur NVTB, de toeleverende bouwindustrie).

Download hier het verslag van de slotconferentie toon HTML-versie van het document.


 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >