20 april 2015

VACpunt Wonen presenteert top 5 Knelpunten Woning


Veel nieuwbouwwoningen niet levensloopgeschikt


Veel nieuwbouwwoningen zijn niet geschikt voor senioren die met behulp van zorg aan huis en/of hulpmiddelen langer thuis moeten blijven wonen. Tot die conclusie komen de Adviescommissies Wonen op basis van hun advieswerk in 2014. Dat de nieuwgebouwde woningen niet aansluiten bij de verschuivingen op het gebied van wonen en zorg, blijkt uit het feit dat ze niet levensloopgeschikt zijn. Ze beschikken veelal over een kleine entree en hal, smalle verkeersruimten en kleine sanitaire ruimten die met een rollator of rolstoel beperkt toegankelijk zijn.


Elk jaar houdt koepelorganisatie VACpunt Wonen een jaarlijkse enquête onder het landelijk netwerk van Adviescommissies Wonen. Uit de resultaten van deze enquête wordt, ook jaarlijks, een top 5 Knelpunten Woning, Woongebouw en Woonomgeving samengesteld. Maar liefst drie punten uit de top 5 Knelpunten Woning hebben betrekking op de levensloopgeschiktheid van woningen.

Top 5 Knelpunten Woning
De top 5 over 2014 ziet er als volgt uit:
1. Afmetingen
2. Indeling
3. Berging en bergruimte
4. Toegankelijkheid/doorgankelijkheid deuren
5. Installatie

Afmetingen
Er worden te vaak woningen opgeleverd met kleine en smalle ruimten. Afgezien van een kleine verkeersruimten en sanitaire ruimten, beschikken woningen ook vaak over een minimale bergruimte als gevolg van bescheiden afmetingen. Adviescommissies Wonen zien in de praktijk ook regelmatig dat de ruimte van de berging beperkt wordt door de plaatsing van diverse installaties (warmte, warm water en ventilatie).

Indeling
Uit de adviezen van Adviescommissies Wonen blijkt niet alleen dat de afmetingen niet optimaal zijn, de indeling laat ook te wensen over. De indeling van veel woningen is niet flexibel. Door een beperkte flexibiliteit en het ontbreken van voorzieningen op verdiepingsniveau is het langer thuis wonen zonder hulp lastig. Ook de verdiepingshoge glasgevels, waarvan steeds meer woningen worden voorzien, beperkt de indeling van de woning.

Toegankelijkheid/doorgankelijkheid deuren
Deuren spelen een essentiële rol in de toegankelijkheid en flexibiliteit van een woning. Deuren die de verkeerde kant op draaien of onjuist gepositioneerd zijn, zorgen voor een inefficiënte indeling van de woning. Daarnaast zorgen verkeerd afgehangen toiletdeuren, soms in combinatie met het ontbreken van het principe ‘slotzijde aan potzijde’, voor toegankelijkheidsproblemen voor mindervaliden. Ook kunnen hoge drempels bij de in- en uitgang zorgen voor problemen.

Adviescommissies Wonen
De Adviescommissies Wonen zetten zich in voor de belangen van de woonconsument en de praktische bruikbaarheid van de woning en de woonomgeving. Het gaat daarbij niet zozeer om de techniek, maar om zaken als een logische en praktische indeling van een huis, voldoende ruimte, goed schoon te maken en te openen ramen en praktische installaties. De Adviescommissies Wonen zijn in 223 gemeenten in Nederland actief.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >