13 januari 2015

Reactie VACpunt Wonen op 'Beleidsdoorlichting Wonen en Rijksdienst'(34 120)

Op 15 januari 2015 vindt er een Algemeen Overleg plaats van de Tweede Kamercommissie Wonen en Rijksdienst. Het thema van het overleg is 'Koopsector en energiebesparing'. Op de agenda staat onder andere de 'Beleidsdoorlichting Wonen en Rijksdienst' (document 34 120; agendapunt 7).

Energie
Voor de evaluatie van het thema ‘Energie’ heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een beleidsevaluatie uitgevoerd. Bij de beleidsevaluatie zijn vooral financiŽle aspecten aan bod gekomen; deze behoren niet tot de core business van VACpunt Wonen. Daarom volstaat VACpunt Wonen hier met een globale visie.

Bouwkwaliteit
De evaluatie van het thema ‘Bouwkwaliteit’ is uitgevoerd door Sira consulting. De gedetailleerde reactie van VACpunt Wonen heeft betrekking op de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, die naar verwachting in 2016 in werking treedt, en op de totstandkoming van het Bouwbesluit 2012.

Klik hier voor de reactie van VACpunt Wonen.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >