8 januari 2015

Campagne 'Ik spaar het klimaat' gestart

Stichting Spaar het Klimaat en het NRP (Platform voor renovatie en transformatie) zijn op 7 januari jl. de campagne 'Ik spaar het klimaat' gestart tijdens een bijeenkomst in Den Haag en via de lancering van de website www.ikspaarhetklimaat.nl. Op deze website kunnen (lokale) politici, bedrijven en burgers een verklaring tekenen om aan te geven dat zij achter het initiatief staan.

Het tempo van energetische renovatie van gebouwen en gebieden gaat stichting Spaar het Klimaat niet snel genoeg. De stichting spoort provincies aan om hun invloed te gebruiken om het tempo te versnellen naar 3% van het gebouwde vloeroppervlak per jaar. Dat is goed voor het klimaat n voor de werkgelegenheid in deze provincies.

Stichting Spaar het Klimaat en het NRP willen klimaatvriendelijke, gezonde en comfortabele gebouwen voor iedereen. Samen met haar partners werkt Spaar het Klimaat aan het realiseren van deze transitie door voorlichting aan eindgebruikers, het signaleren en minimaliseren van obstakels. Het initiatief 'Ik Spaar het Klimaat' loopt al in Europa en in dertien andere landen.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >