10 december 2014

Oproep van VACpunt Wonen aan markt en politiek:

“Stel de woonconsument centraal!”

Op het congres Kwaliteitsborging in de bouw van 10 december 2014 staat de vraag centraal of de bouw klantgericht wordt. Te midden van politici, opdrachtgevers, architecten en bouwers vertolkt Jaap Overeem, directeur-bestuurder van VACpunt Wonen, de stem van de klant en roept hij op die klant, oftewel de woonconsument, daadwerkelijk centraal te stellen.


Niet sexy
Wordt de bouw klantgericht? “De vraag stellen is hem beantwoorden”, aldus Jaap Overeem. “Consumenteninvloed is niet bepaald een sexy thema, dat blijkt wel uit feit dat er dit jaar minder dan de helft van het aantal deelnemers aanwezig is dan vorig jaar. Je zou bijna denken dat de bouwwereld niet zo geïnteresseerd is in de consument. Maar deze conclusie trek ik niet! Ik weiger te geloven dat de bouwwereld níét wil aansluiten bij de behoeften en wensen van bewoners en ik ga ervan uit dat ook zij streeft naar een optimale klanttevredenheid.”


Waarom woonconsument centraal?
Waarom moet de woonconsument centraal staan? Overeem: “Ten eerste vindt er een verschuiving plaats van nieuwbouw naar bestaande bouw, waardoor bouwers vaker en eerder in contact komen met bewoners. Bewoners die veel mondiger zijn dan een decennium geleden. En die eisen dat er daadwerkelijk rekening wordt gehouden met hun wensen en behoeften. Daarnaast wordt er meer volgens (collectief) particulier opdrachtgeverschap gebouwd – een directere lijn tussen opdrachtgever en –nemer is nauwelijks denkbaar.”


Kanttekeningen bij het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging
VACpunt Wonen is van mening dat:
• de overheid de invulling en naleving van de wet niet mag overlaten aan marktpartijen;
• een stelsel van kwaliteitsborging niet alleen de bouwtechnische, maar ook de gebruikskwaliteit van wonen moet borgen;
• de kosten voor een nieuw stelsel van kwaliteitsborging niet op de consument afgewenteld mag worden;
• er bij een nieuw stelsel van kwaliteitsborging rekening gehouden moet worden met de kennisasymmetrie tussen bouwconsument en bouwer.


Tevreden klanten
Samen met de consumentenorganisaties Ieder(in) en de Nederlandse Woonbond stelde VACpunt Wonen de handreiking ‘De gebruiker aan het stuur’ op. Overeem: “De term handreiking mag hier best letterlijk genomen worden. Wij als consumentenorganisaties willen graag samen met markt en overheid toewerken naar een stelsel waarbij de consument van onderop betrokken wordt bij de bouw- en woonkwaliteit.” Hij roept bouwprofessionals op om de ervaringsdeskundigheid te benutten van de mensen waarvoor ze bouwen, ontwikkelen en waarmee ze communiceren: “Maak contact met hen. Bestempel hen niet als lastig, verveeld of veeleisend. Maar ga in gesprek. Tevreden klanten en trotse bouwproducenten is het resultaat!”

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >