13 oktober 2014

Oproep: geef consumenten meer invloed op (ver)bouw

Consumentenorganisaties overhandigen aanbevelingen aan minister Blok

Op zaterdag 11 oktober jl. overhandigden de drie consumentenorganisaties Ieder(in), VACpunt Wonen en de Nederlandse Woonbond het onderzoeksrapport ‘De gebruiker aan het stuur’ aan minister Blok van Binnenlandse Zaken. In de handreiking presenteren de drie organisaties acht aanbevelingen voor het verbeteren van consumenteninvloed op bouwregelgeving.

Bouwcultuur
De drie gebruikersorganisaties constateren dat in de huidige bouwcultuur niet de gebruiker met zijn wensen en behoeften centraal staat. Zonder de inbreng van de eindgebruiker wordt niet gebouwd waar behoefte aan is. Dat moet anders, zo vinden de drie consumentenpartijen. Bouwers zouden moeten weten wat bewoners willen en zich daarop moeten richten bij het ontwerpen en realiseren van de gebouwde omgeving.

Sturende rol voor gebruikers
De huidige bouwregelgeving biedt hiervoor slechts een basis en leidt niet per definitie tot gebruikersvriendelijke woningen, gebouwen en leefomgevingen. Daarvoor wordt van ontwikkelaars, ontwerpers en bouwers mr gevraagd. De gebruikersorganisaties Ieder(in), VACpunt Wonen en de Nederlandse Woonbond eisen daarom:

• een sturende rol voor gebruikers bij zowel het vooraf bepalen als bij het daadwerkelijk invulling geven aan bouwregelgeving;
• een formele positie in het monitoren van (plannen voor) de nieuwe en bestaande fysieke woon- en leefomgeving.

De gebruiker woont immers vele jaren in en maakt deel uit van die woon- en leefomgeving. Het is de consument die de rekening betaalt en daarom ook mag bepalen waarvoor zij betaalt!

Structuurverandering
Het project ‘Verbeteren consumenteninvloed op bouwregelgeving’ dat door Ieder(in), VACpunt Wonen en de Woonbond van 1 november 2013–1 oktober 2014 is uitgevoerd geeft de eerste aanzet tot een structuurverandering in de bouwsector. De aanleiding voor het project is de ambitie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om bouwregelgeving te vereenvoudigen, regeldruk te verminderen en de positie van de (bouw)consument te versterken.

Meer weten?
Voor vragen: neem contact op met Jan Jasper Homan (Ieder(in)), jj.homan@iederin.nl, tel. (030) 720 00 00, Bart Mulder (VACpunt Wonen) tel. (030) 261 04 75, info@vacpuntwonen.nl of Marcel Trip (De Nederlandse Woonbond), (06) 303 294 97, mtrip@woonbond.nl.

Download hier de digitale versie van de handreiking 'De gebruiker aan het stuur'

Foto: Ed van Rijswijk 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >