3 oktober 2014

Week van de Toegankelijkheid 2014

Onder het motto ‘Welkom bij de club’ wordt tijdens de 15e Week van de Toegankelijkheid benadrukt dat het verenigingsleven open staat voor iedereen. De Week van de Toegankelijkheid is van 6 t/m 11 oktober 2014.

Een toegankelijke vereniging heeft niet alleen aandacht voor fysieke toegankelijkheid (deuren, drempels, trappen, enz.), maar organiseert ook passende activiteiten zodat echt iedereen mee kan doen. Een toegankelijke vereniging zorgt ook voor toegankelijke informatie. Daarnaast is het belangrijk dat de leden rekening houden met mensen met beperkingen en dat mensen prettig met elkaar omgaan. In een toegankelijke vereniging voelt iedereen zich welkom.

Voorkomen en oplossen
In de Week van de Toegankelijkheid is er aandacht voor het voorkomen en oplossen van belemmeringen binnen verenigingen. Met uiteindelijk doel dat:

  • iedereen op voet van gelijkheid kan deelnemen aan verenigingen,
  • verenigingen fysiek toegankelijk zijn voor mensen met een beperking,
  • verenigingen mensen met een beperking verwelkomen, net als mensen zonder beperking,
  • verenigingsinformatie begrijpelijk is voor mensen met een beperking,
  • mensen met een beperking zelfstandig kunnen handelen binnen verenigingen,
  • mensen met een beperking vrij zijn om te kiezen voor een vereniging.

Meedoen?
Tijdens de week worden er in het hele land allerlei activiteiten georganiseerd. Bekijk hiervoor de activiteitenkaart op de website www.weekvandetoegankelijkheid.nl. U kunt ook zelf een activiteit aanmelden.


 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >