5 augustus 2014

VAC-inbreng van waarde in bestaande bouw!

Het VAC-werk is van waarde. Ook in de bestaande bouw. Er gebeurt op dit moment veel in de bestaande bouw: woningen worden verduurzaamd, huizen worden geschikt gemaakt voor zorg en kantoor- en andere leegstaande panden worden getransformeerd tot appartementen. Bij dergelijke projecten is een VAC-advies geen overbodige luxe.

Vier nieuwe flyers
Om te zorgen dat Adviescommissies Wonen actief bij de bestaande bouw betrokken worden, is het van belang dat opdrachtgevers overtuigd zijn van de meerwaarde van het VAC-werk in de bestaande bouw. Daarom heeft VACpunt Wonen een viertal flyers ontwikkeld:

  • VAC-inbreng van waarde in de bestaande bouw (Algemeen)
  • VAC-inbreng van waarde bij verduurzaming bestaande bouw (Energiebesparing)
  • VAC-inbreng van waarde bij wonen & zorg
  • VAC-inbreng van waarde bij transformatie

Wilt u weten wat de Adviescommissie Wonen voor u kan betekenen in de bestaande bouw? Neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Adviescommissie Wonen of met VACpunt Wonen.

Adviescommissies Wonen kunnen de flyers vinden op het besloten deel van de website.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >