4 juli 2014

Kwaliteit van leven met een beperking

Het 'Kaartenboek kwaliteit van leven van mensen met een beperking' is de gezamenlijke visie van Ieder(in), LFB, MEE Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) op een onderwerp dat alle genoemde organisaties na aan het hart ligt: een samenleving waar iedereen - ongeacht beperkingen - aan mee kan doen. In het boek wordt geschetst hoe kwaliteit van leven kan worden gerealiseerd in de verschillende levensdomeinen. Van zorg en onderwijs tot en met werk en vrije tijd.

Het Kaartenboek is onlangs aangeboden aan de Directeur-Generaal Langdurige Zorg van VWS. Het tijdstip van de presentatie van het Kaartenboek is niet toevallig. Dit komt op het moment dat de verschillende stelselwijzigingen worden doorgevoerd en het VN-verdrag wordt geratificeerd en straks ook wordt ge´mplementeerd. Het belang van participatie van mensen met een beperking wordt alleen maar groter. Het Kaartenboek is dan ook bij uitstek bedoeld om het gesprek aan te gaan met de regering, het parlement, de gemeenten en de maatschappelijke organisaties om de kwaliteit van leven van mensen met een beperking onder de aandacht te brengen en samen vorm te geven.

De organisaties stellen het boek gratis ter beschikking. Download hier het Kaartenboek. 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >