3 juni 2014

Sta stil bij wat de bewoner wil

Onder de titel 'Sta stil bij wat de bewoner wil' verscheen onlangs een artikel in Renda Magazine over het nut en de noodzaak van VAC-inbreng bij energieneutraal renoveren.

Voor niet-abonnees van Renda is het artikel helaas niet in te zien. Daarom hierbij een link naar het artikel dat VACpunt Wonen bij de uitgever van het blad heeft aangeleverd (ruwe versie).

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >