29 april 2014

Consumentenpartijen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

De drie consumentenpartijen Ieder(in), Woonbond en VACpunt Wonen ondertekenden op 28 april jl. een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het project 'Verbeteren consumenteninvloed op bouwregelgeving'.

De overeenkomst werd getekend door Ronald Paping, algemeen directeur van de Woonbond, Gert Rebergen, directeur a.i. van Ieder(in) en Jaap Overeem, directeur-bestuurder van VACpunt Wonen.

Directe aanleiding voor het project is de kamerbrief van minister Blok over de evaluatie van het totstandkomingsproces Bouwbesluit 2012, waarin de minister stelt dat de consument en de eindgebruiker beter betrokken zouden moeten worden bij het opstellen van regels in het Bouwbesluit.

Het project behelst een onderzoek dat antwoord moet geven op vragen als hoe de consument/gebruiker:

  • beter betrokken kan worden bij regelgeving (omgevingswet en bouwbesluit)
  • zijn rol, positie, perspectieven en doelen kan duiden;
  • zijn positie kan versterken en borgen;
  • helderheid krijgt in aansprakelijkheid, technische informatie en besluitvorming.

VACpunt Wonen zal voor dit onderzoek de eigen achterban raadplegen. De drie consumentenpartijen zullen vervolgens een gemeenschappelijk standpunt formuleren en presenteren. Het project loopt tot en met 1 augustus 2014.

Lees verder>

 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >