4 maart 2014

Nieuwe voorbeelden 'VAC-advies bespaart' 

Jaarlijks beoordelen Adviescommissies Wonen plannen voor tienduizenden woningen en woongebouwen op gebruikskwaliteit. Ze kijken of de woningen, woongebouwen en de leefomgeving wel zó ontworpen zijn dat de toekomstige bewoners hun dagelijkse activiteiten er goed kunnen uitvoeren. En dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn!

In 2011 bracht VACpunt Wonen de folder ‘VAC-advies bespaart… kosten, overlast en imagoschade’ uit. In de folder worden vier bouwfouten of onhandigheden die door een VAC-advies hadden kunnen worden voorkómen, beschreven en berekend. Vanwege het succes van de folder publiceren we op onze website nóg een aantal voorbeelden van missers en onhandigheden in de bouw. Per voorbeeld krijgt u een overzicht van de bespaarde kosten, de kosten voor het aanpassen van het ontwerp en/of het bedrag dat extra is uitgegeven omdat het VAC-advies terzijde is geschoven.

Naar de webpagina 'VAC advies bespaart... kosten, overlast en imagoschade' 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >