21 januari 2014

Ons huis verdient het


Beter wonen zonder energiekosten. Dat kan! Het geld dat huiseigenaren nu aan de energierekening uitgeven, kan omgezet worden in een lening om een slimme verbouwing te betalen. Zo slim dat het huis even veel energie opwekt als nodig is. Zo zijn ze in n klap comfortabeler, mooier en dus waardevoller. Terwijl de woonlasten gelijk blijven. Dat is het idee achter de campagne ‘Ons huis verdient het’; een initiatief van de Energiesprong, het innovatieprogramma van Platform 31. VACpunt Wonen gaat als partner van ‘Ons huis verdient het’ samenwerken in deze campagne.

Wat is de bedoeling?
Via ‘Ons huis verdient het’ geeft Energiesprong huiseigenaren massaal de kans om te laten weten dat zij beter willen wonen, zonder energiekosten. Hoe meer steunbetuigingen, des te beter. Want dan zien de betrokken partijen de vraag en de noodzaak van verandering. En zullen minister, banken en bouwers samen obstakels in wet- en regelgeving weghalen, financieringsconstructies mogelijk maken en met een goed en betaalbaar aanbod komen. De campagne ‘Ons Huis Verdient het’ geeft huiseigenaren een stem om te laten horen dat zij dit willen. Het uiteindelijke doel is 100.000 energieneutrale huizen in Nederland.

Actie
De campagne ‘Ons huis verdient het’ nodigt alle huiseigenaren en huurders uit om de actie te ondersteunen en dit te delen via sociale media. De bedoeling is dat het virus zich verspreidt en de juiste partijne de uitdaging voelen om zelf in actie te komen.

Kijk voor meer informatie op: www.onshuisverdienthet.nl

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >