12 december 2013

Toegankelijke handreiking Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is een juridisch document dat lastig leesbaar is voor niet-professionals in de bouw. Particuliere bouwers en opdrachtgevers en kleine aannemers moeten hier echter toch mee aan de slag. Daarom heeft het ministerie van BZK een tender uitgeschreven met de opdracht een handreiking te maken waarin op leesbare en toegankelijke wijze de regels van het Bouwbesluit voor woningen wordt uitgelegd.

Het ministerie heeft uiteindelijk het consortium van Arcadis, VACpunt Wonen en Pantheon-Seminars de opdracht toegekend. Het consortium heeft een klein jaar de tijd om tot een toegankelijke handreiking te komen. Voor de opdracht van BZK wordt een klankbordgroep van lokale VAC-leden ingesteld die de concepten van de handreiking zullen beoordelen.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >