23 oktober 2013

COHERENO zoekt renovatieprojecten

Het project COHERENO zoekt projecten waarin eengezinswoningen in de koopsector worden gerenoveerd. COHERENO, dat tot 2016 loopt, is gericht op het versterken van samenwerkingsvormen tussen alle betrokken partijen aan de aanbodzijde bij renovatie van eengezinswoningen.

Het project moet leiden tot een grote toename van het aantal renovaties van woningen naar bijna nul-energie-niveaus en een verbetering van de kwaliteitsborging. In de gezochte renovatieprojecten brengt COHERENO kennis in over de marktvraag, het marktaanbod en ervaringen met deelname aan 'business collaboration events' en business modelling. 

COHERENO staat voor Collaboration for Housing nearly zero-energy Renovation en wordt uitgevoerd door TU Delft en acht Europese samenwerkingspartners.

Het projectteam werkt aan een lijst van partijen die ervaring hebben met bijna nul-energie woningrenovaties in de particuliere sector met (zeer) hoge energieambities. Kijk voor meer informatie op www.cohereno.eu.

VACpunt Wonen is lid van de Nationale Adviesraad van COHERENO. 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >