17 oktober 2013

Interview Jaap Overeem in KWH Magazine 

"Het is onze missie om te zorgen dat de woonconsument de gebruikskwaliteit gaat bepalen", aldus Jaap Overeem.

Op 1 september jl. trad Overeem aan als directeur-bestuurder van VACpunt Wonen. Voldoende aanleiding voor een interview met KWH Magazine. KWH staat voor Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Deze co÷peratieve vereniging is opgericht door corporaties.  KWH wil het maatschappelijk presteren van corporaties en haar ketenpartners blijvend bevorderen en transparant maken. Klik hier voor het artikel met Jaap Overeem.

 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >