31 mei 2013

Jaarbericht VACpunt Wonen 2012

 

Al een aantal jaren maakt VACpunt Wonen een populaire versie van haar jaarverslag. Lezers zijn gewend een boekje van 16 bladzijden te ontvangen met daarin alle hoogtepunten, feiten en cijfers uit het afgelopen jaar.

Tijd om het over een andere boeg te gooien, vonden wij. VACpunt Wonen blijft immers vernieuwen: dat geldt voor onze instrumenten, onze kennis en ook onze communicatiemiddelen. Daarom hebben wij voor het populair jaarverslag van 2012 gekozen voor een krant. Met een dergelijk format hebben we meer ruimte om interviews en achtergrondinformatie te plaatsen. Lees hier het Jaarbericht 2012.

Er is ook een uitgebreide versie van het jaarverslag beschikbaar. Deze vindt u hier.


 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >