26 april 2013

VACpunt Wonen presenteert top 5 Knelpunten Woning

Woningen aan de krappe kant

Veel nieuwbouwwoningen bieden net niet dat beetje extra ruimte dat het wonen comfortabel maakt. Tot die conclusie komen de Adviescommissies Wonen op basis van hun advieswerk in 2012. De huizen zijn smal en de entree biedt weinig ruimte voor de kinderwagen, rollator of kapstok. Ook de gang, berging en slaapkamers zijn niet royaal bemeten waardoor ze moeilijk in te delen zijn.


Onbetwiste koploper?
Elk jaar houdt koepelorganisatie VACpunt Wonen een jaarlijkse enqute onder het landelijke netwerk van Adviescommissies Wonen. Jarenlang was het knelpunt ‘berging en bergruimte in de woning’ de onbetwiste koploper in de top 5, maar dit jaar vinden we ‘berging en bergruimte’ pas terug op de derde plaats. Op de eerste plaats staat in 2012 afmetingen in het algemeen: niet alleen bergingen zijn te klein, maar veel ruimtes in de woning bieden onvoldoende plaats voor de dagelijkse activiteiten.


Top 5
De top 5 over 2012 ziet er als volgt uit:

1. Afmetingen
2. Toegankelijkheid/doorgankelijkheid deuren
3. Berging en bergruimte
4. Indeling
5. Installaties, vooral ventilatie


Berging en bergruimte
Hoewel ‘berging en bergruimte’ niet meer op plaats 1 staat, zijn er nog voldoende mogelijkheden voor verbetering. Elk huis zou een binnenberging moeten hebben, juist voor zaken die droog en vorstvrij opgeborgen moeten worden zoals verf bijvoorbeeld. Een negatieve ontwikkeling is dat binnenbergingen soms geheel opgeofferd worden voor installaties, bijvoorbeeld voor ventilatie of warm water.


Installaties
Die installaties leiden ook geregeld tot problemen, vooral die voor ventilatie. Huizen hebben te weinig ventilatiemogelijkheden, de installaties staan op een onhandige plek, hebben onvoldoende vermogen en brengen geregeld tocht en geluidsoverlast met zich mee.


Adviescommissies Wonen
De Adviescommissies Wonen zetten zich in voor de praktische bruikbaarheid van de woning en de wijk. Het gaat daarbij niet zozeer om de techniek, maar om zaken als een logische en praktische indeling van een huis, voldoende ruimte, goed schoon te maken en te openen ramen en praktische installaties. De Adviescommissies Wonen zijn in 228 gemeenten in Nederland actief. Meer informatie over de enquete vindt u in deze bijlage.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >