28 februari 2013

'Energie besparen met woonkwaliteit'Ernergie besparen met woonkwaliteit

VACpunt Wonen heeft het project ‘Energie besparen met woonkwaliteit’ afgerond. Vier jaar lang werkten wij intensief aan dit onderzoek naar ervaringen van bewoners met energiebesparende maatregelen. Achttien Adviescommissies Wonen voerden in totaal 21 WoonKwaliteitOnderzoeken Energiebesparing uit. VACpunt Wonen verzamelde en analyseerde de uitkomsten. De onderzoeksresultaten, inclusief tips voor bewoners en concrete aanbevelingen voor de bouwsector, kunt u terugvinden in twee projectrapportages; de uitgebreide versie en de populaire versie.

Uitgebreide versie downloaden   
Populaire versie downloaden  

Lukt het downloaden niet? Stuur een mail naar info@vacpuntwonen.nl, dan krijgt u het bestand per mail toegestuurd.

Energie besparen met woonkwaliteit
In februari 2013 heeft VACpunt Wonen het project ‘Energie besparen met woonkwaliteit’ afgerond. In de periode 2009-2012 hebben 18 Adviescommissies Wonen 21 onderzoeken uitgevoerd naar de gebruikskwaliteit van energiebesparende maatregelen in de woningbouw. Het resultaat zijn twee projectrapportages; de uitgebreide versie en de beknopte, populaire versie. Beide rapportages, met de titel ‘Energie besparen met woonkwaliteit: een onderzoek naar bewonerservaringen met energiebesparende maatregelen’, zijn de weerslag van alle uitgevoerde onderzoeken. De rapportages bevatten concrete aanbevelingen voor de bouwsector, zowel over bouwkundige als over procesmatige aspecten van energiebesparing in de woningbouw.

Het doel
In 2020 moet in de bestaande bouw 30% minder energie verbruikt worden. Het energieverbruik in de nieuwbouw moet tegen die tijd met 50% afgenomen zijn. Dit betekent dat corporaties en gemeenten hard aan de slag gaan om in woningen de komende jaren energiebesparende maatregelen toe te passen. Dan is het belangrijk om in deze operatie rekening te houden met het woongenot en de gezondheid van de bewoners.

Wat deden we?
VACpunt Wonen onderzocht samen met de lokale Adviescommissies Wonen de gebruikskwaliteit van energiebesparende maatregelen. De commissies voerden WoonKwaliteitOnderzoeken uit met als thema energiebesparing. Dat deden zij in opdracht van onder meer corporaties, gemeenten en projectontwikkelaars.

Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten
Alle Adviescommissies Wonen die een onderzoek uitvoerden, werden hierbij begeleid door koepelorganisatie VACpunt Wonen. In totaal zijn er 1429 vragenlijsten uitgezet; de respons was 46%. Met de gekozen aanpak, een combinatie van zowel mondelinge als schriftelijke enqutes, is waardevolle informatie verzameld. De respondenten hebben veel ruimte gekregen om hun antwoorden toe te lichten, waardoor de kwantitatieve resultaten in de context geplaatst kunnen worden.

Concrete aanbevelingen
De uitkomsten van alle uitgevoerde onderzoeken zijn door VACpunt Wonen samengevoegd en geanalyseerd. Dit leidt tot een aantal concrete aanbevelingen voor de bouwsector. De aanbevelingen hebben betrekking op bouwkundige aspecten zoals installaties voor ventilatie en zonnepanelen, maar ook op procesmatige aspecten zoals het informeren van bewoners en hen invloed bieden op de keuze van maatregelen.
Meerwaarde van het VAC-werk
Uit het rapport blijkt duidelijk de meerwaarde van het VAC-werk: de Adviescommissies Wonen zijn een onafhankelijke partij, zowel voor bewoners als voor opdrachtgevers, en zij adviseren en onderzoeken vanuit het perspectief van de bewoner. De VAC-organisatie is specialist in het verzamelen van bewonerservaringen en weet als geen ander de onderzoeksresultaten te vertalen in concrete aanbevelingen voor de
bouwsector.

Financiering
Dit onderzoek is tot stand gekomen door subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Downloaden of bestellen
Van de projectrapportage ‘Energie besparen: Een onderzoek naar bewonerservaringen met energiebesparende maatregelen’ zijn twee versies ontwikkeld: een uitgebreide en een beknopte versie.

Uitgebreide versie downloaden       
Populaire versie downloaden

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >