23 november 2012

Factsheet WoonkwaliteitOnderzoek Energiebesparing   

In 2020 moet in de bestaande bouw 30% minder energie verbruikt worden. Het energieverbruik in de nieuwbouw moet tegen die tijd met 50% afgenomen zijn. Dit betekent dat corporaties en gemeenten hard aan de slag gaan om in woningen de komende jaren energiebesparende maatregelen toe te passen. Dan is het belangrijk om in deze operatie rekening te houden met het woongenot en de gezondheid van de bewoners.


Wat doet de VAC-organisatie?
VACpunt Wonen onderzoekt samen met de lokale Adviescommissies Wonen de gebruikskwaliteit van energiebesparende maatregelen. De adviescommissies voeren WoonKwaliteitOnderzoeken uit met als thema energiebesparing. Dat doen zij in opdracht van onder meer corporaties, gemeenten en projectontwikkelaars. VACpunt Wonen verzamelt, bundelt en analyseert de onderzoeksresultaten.


Tussenstand
Al 21 Adviescommissies Wonen hebben een WoonKwaliteitOnderzoek op het gebied van energiebesparing uitgevoerd. De belangrijkste resultaten van deze onderzoeken heeft VACpunt Wonen verwerkt in een factsheet. In dit overzicht staan de toegepaste energiebesparende maatregelen en overige relevante projectgegevens. Het overzicht is weer geactualiseerd: WAC Utrechtse Heuvelrug voerde een onderzoek uit en bracht haar resultaten in. Benieuwd? Bekijk hier de factsheet>

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >