1 oktober 2012

Week van de Toegankeiljkheid

De Week van de Toegankelijkheid staat dit jaar in het teken van klantvriendelijkheid. Men sluit hiermee aan bij het VN-verdrag voor personen met een beperking. De Week van de Toegankelijkheid vindt plaats van 1 t/m 6 oktober.

Zoals altijd worden de activiteiten in de Week van de Toegankelijkheid georganiseerd vanuit het perspectief van mensen met een beperking. In 2012 wordt een linkg gelegd met het VN-verdrag. Het VN-verdrag benadrukt de handelingsbekwaamheid en onafhankelijkheid van mensen met een beperking. Klantvriendelijkheid is een praktische, positieve vertaling van de uitgangspunten van het VN-verdrag. Door mentale of fysieke belemmeringen in de samenleving kunnen mensen hun handicap namelijk als beperking ervaren. De Week vraagt aandacht voor het voorkomen en oplossen van die belemmeringen.

De kracht van de Week van de Toegankelijkheid is dat lokale organisaties een groot aantal uiteenlopende activiteiten kunnen ondernemen onder een gemeenschappelijk motto. Het thema klantvriendelijkheid is van belang voor mensen met uiteenlopende beperkingen. Het thema heeft betrekking op zowel informatie, toegankelijkheid als bejegening.

Lees meer op www.weekvandetoegankelijkheid.nl. Voor vragen over de Week van de Toegankelijkheid: info@weekvandetoegankelijkheid.nl of T 030 6705780 (helpdesk).

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >