10 september 2012

Regiobijeenkomsten voor Adviescommissies Wonen

VACpunt Wonen organiseert dit najaar weer een viertal regionale bijeenkomsten voor de Adviescommissies Wonen. Deze zullen plaatsvinden in Rotterdam, Wierden, Zaandam en ‘s-Hertogenbosch. Bij de keuze van de plaatsen en locaties hebben we geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de bereikbaarheid en het aantal commissies in de omgeving.

Centraal staat de wederzijdse uitwisseling van kennis, ervaring en informatie. Het gaat nadrukkelijk om tweerichtingsverkeer: we kunnen immers van elkaars opmerkingen en ervaringen leren en daar voor de toekomst profijt van hebben. Natuurlijk is er gedurende de middag ook alle gelegenheid om te netwerken met collega-commissies.

Programma
De regiobijeenkomsten vinden in de middag plaats, van 13.00 uur tot 16.00 uur, inloop vanaf 12.30 uur. Het programma is als volgt:

13.00 – 13.10 uur Welkom en toelichting programma door de dagvoorzitter
13.10 – 13.45 uur Presentatie en uitwisseling ervaringen WoonKwaliteitOnderzoek
13.45 – 14.30 uur Presentatie en uitwisseling ervaringen Bestaande bouw
14.30 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 15.50 uur Elevator pitch en aanschuifpresentaties
15.50 – 16.00 uur Afsluiting

Wat gaan we doen tijdens de verschillende onderdelen?

WoonKwaliteitOnderzoek
Waarom is onderzoek doen leuk? Of juist lastig? In de afgelopen maanden heeft VACpunt Wonen op verschillende manieren ervaringen van diverse commissies verzameld en deze samengevoegd in een document dat u voorafgaand aan de bijeenkomst toegestuurd krijgt. Wij n de andere commissies zijn erg nieuwsgierig naar uw ervaringen en willen daarover graag in gesprek.

Herstructurering
Waarom worden voor verschillende gebieden herstructureringsplannen gemaakt en wat houdt dat eigenlijk in? VACpunt Wonen geeft cursussen over dit onderwerp. Om u een indruk te geven wat er allemaal komt kijken bij herstructurering zal de docent van deze cursus u een inkijkje geven in de huidige praktijk en beschrijven hoe de toekomst van de herstructurering er mogelijk uit zal zien. Herstructurering van flatwijken, bloemkoolwijken en krimpgebieden zullen allemaal de revue passeren.

Elevator Pitch
Het is een lastige tijd voor de bouwsector, en daarmee ook voor het VAC-werk. Zijn er nog kansen voor de Adviescommissies Wonen? En zo ja,hoe pak je dat aan? Tijdens de Elevator Pitch laat een aantal mensen, grotendeels VAC-leden, zien dat er wel degelijk kansen zijn! In drie minuten geven zij hun visie op een specifieke kans voor het VAC-werk. Daarna kunt u aanschuiven bij een spreker naar keuze voor een uitgebreider gesprek. U haalt zoveel mogelijk uit dit onderdeel door uw commissie op te splitsen en allemaal bij een verschillende presentatie aan te schuiven!

Aanmelden
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op:

  • do 18 oktober Rotterdam
  • di 23 oktober Wierden
  • di 30 oktober Zaandam
  • do 8 november ‘s-Hertogenbosch

Deelname is niet gebonden aan uw eigen regio, u kunt de bijeenkomst ook in een andere regio bijwonen. Er is geen maximum aantal leden dat u kunt opgeven, sterker nog; wij zien graag dat u met uw voltallige adviescommissies naar de regiobijeenkomst komt! Maar in geval van overschrijving van de capaciteit van de locatie zullen wij eventueel de beslissing moeten nemen tot een maximum aantal personen per commissie. U kunt zich nog aanmelden tot en met 20 september 2012. Al met al hopen wij op vier inspirerende dagen waarbij we een groot aantal VAC-leden mogen begroeten!

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >