27 juli 2012

Toegankelijkheid, een pleidooi voor betere regels

Toegankelijkheid is een randvoorwaarde voor participatie in sociale en economische activiteiten en voor de vrijheid te wonen waar men wil. Het is niet alleen een grondrecht maar draagt ook structureel bij aan economische productie, consumptie en kostenreducering.

Toen de definitieve teksten voor het nieuwe Bouwbesluit gereed waren, bleek er helaas het een en ander te schorten aan de regels voor toegankelijkheid. De CG-raad heeft dit, samen met VACpunt Wonen en de koepel van ouderenorganisaties CSO, aangegeven bij het ministerie van BZK. De invoering van het Bouwbesluit duldde echter geen uitstel meer. Maar het ministerie stelde ons wel in de gelegenheid om gezamenlijk aanbevelingen te doen voor het verbeteren van de toegankelijkheidsvoorschriften in met name het Bouwbesluit.

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het adviesrapport ‘TOEGANKELIJKHEID, een pleidooi voor betere regels’. Vlak voor het zomerreces is het rapport aangeboden aan het ministerie. Op grond van goede argumenten en de praktijk doen we onder meer een concreet voorstel tot aanpassing van het Bouwbesluit. Hierdoor wordt betere toegankelijkheid gerealiseerd, terwijl de regeldruk afneemt.

De essentie van het voorstel is dat voortaan voor elke gebouwfunctie zodanig de ruimtelijke voorwaarden worden gecreŽerd, dat een gebouw voor iedereen - vanaf de openbare weg - structureel bezoekbaar is en naar behoefte ook altijd aanpasbaar blijft. De aanbevelingen worden de komende periode door een extern bureau doorgerekend op kosten-bateneffecten. Daarna wordt bekeken of onze conclusies kunnen resulteren in concrete voorstellen tot wijziging van de bouwregelgeving.

Download hier het rapport 'Toegankelijkheid, een pleidooi voor betere regels'.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >