23 juli 2012

Energie besparen door gedragsverandering

Hoe kun je mensen verleiden om hun gedrag te veranderen en zo energie te besparen? Die vraag stond centraal tijden de bijeenkomst ‘Lokaal aan de slag met energiegedrag!’ op 22 juni in Utrecht.

Op de bijeenkomst die was georganiseerd door het Ministerie van BZK en Agentschap NL hadden alle aanwezigen ervaring met projecten op het gebied van energiebesparing door gedragsverandering. Duidelijk werd dat er niet n landelijke aanpak te ontwikkelen is die succes garandeert. Het gaat om maatwerk op buurtniveau. Daarbij is energiegedrag gewoontegedrag waar mensen meestal niet bewust over nadenken. Dan helpen rationele argumenten niet om mensen hun gedrag te laten veranderen. De conclusie luidde dan ook: doelgroepgericht werken is de enige manier om resultaat te boeken.

Donwload hier het verslag van de bijeenkomst.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >