19 juli 2012

Actieplan voor betere ventilatie woningen         

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu en minister Spies van Binnenlandse Zaken hebben samen met de bouw- en installatiesector, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen en consumentenorganisaties een actieplan gemaakt om de ventilatie in nieuwbouwwoningen te verbeteren. VACpunt Wonen is een van de deelnemende partijen.

Gebruikersevaluaties
Waarom doet VACpunt Wonen mee met het Actieplan Kwaliteitsverbetering Ventilatievoorzieningen? Simpel: hoe mooi en goed ventilatiesystemen ook zijn, er wordt alleen op de juiste manier geventileerd als de bewoner op de juiste manier met het systeem omgaat. Producenten hebben daarom informatie nodig van de gebruikers van de systemen.

De VAC-organisatie bestaat uit een landelijk netwerk van Adviescommissies Wonen, die zich al jaren bezighouden met gebruikersevaluaties van woningen en woonomgeving. De commissies weten uit ervaring wat ervoor nodig is om systeem zo gebruiksvriendelijk mogelijk te ontwerpen en te installeren.

Download hier het persbericht toon HTML-versie van het document.

Download hier het actieplan.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >