1 maart 2012

Twee gratis congressen 

In de webagenda zijn twee gratis congressen toegevoegd die interessant zijn voor Adviescommissies Wonen.

Op donderdagmiddag 22 maart a.s. organiseert de provincie Zuid-Holland een symposium over het belang van externe veiligheid in de ruimtelijke ordening. Zijn bouwpartijen zich bewust van externe veiligheid bij het ontwikkelen van plannen? Houden zij voldoende rekening met de risico’s? De Raad van State wel! Zo is er recent een bouwproject voor ouderenhuisvesting midden in bebouwd gebied niet doorgegaan omdat een LPG-station in de buurt gevestigd is. Ook worden complete plannen tegengehouden omdat een (nood)uitgang aan de verkeerde kant ligt. Kortom; externe veiligheid is een zeer belangrijk item in de ruimtelijke ordening.

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving met betrekking tot vervoer, opslag en het verwerken van gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld risico’s omtrent het spoor, waterwegen, snelwegen, maar ook ammoniak in een vleesfabriek of benzinestations met een LPG-tank. In een dichtbevolkt en industrieel gebied als de provincie Zuid-Holland is externe veiligheid in toenemende mate een milieuaspect om rekening mee te houden.

Het congres is bedoeld voor ontwikkelaars, architecten en ontwerpers en andere marktpartijen, maar kan zeker voor de Adviescommissies Wonen interessant zijn.

Op maandagmiddag 26 maart aanstaande organiseert het ministerie van BZK samen met de gemeenten Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer en Zoetermeer het congres Nieuwe ideen voor nieuwe steden. Centraal staan de resultaten en de lessen van de evaluatie van de Uitvoeringsagenda New Towns: hoe nieuwe steden vitaal te houden, bewoners te binden aan de stad. Gastheer is de gemeente Zoetermeer; het congres vormt de aftrap van het feestjaar ’50 jaar Groeistad Zoetermeer’.

Voor meer informatie: zie de agenda.

 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >