16 februari 2012

VAC-advies en andere labels


Het VAC-advies is niet de enige methode die wordt ingezet om te komen tot een woning, woongebouw en woonomgeving met een optimale (gebruiks)kwaliteit. Er zijn ook andere methoden, labels en keurmerken die (deels) eenzelfde doel voor ogen hebben. Bijvoorbeeld Woonkeur en GPR Gebouw. Wat is nu precies WoonKeur? En GPR Gebouw? En waarin verschillen deze keurmerken van het VAC-advies? Het antwoord op deze vragen vindt u in de nieuwe notitie 'VAC-advies versus keurmerken'.


Het VAC-advies is geen keurmerk. Het is een vrijblijvend advies. Het is meedenken, niet controleren. Het feit dat het VAC-advies het enige advies is dat door gebruikers zelf gegeven wordt, maakt het uniek.

Maar er is meer. In het VAC-advies worden niet alleen harde eisen en richtlijnen meegenomen, maar ook zachte. Harde criteria gaan over maten, over het ruimtebeslag van meubels en apparaten. Een voorbeeld: hoeveel ruimte heb je nodig voor een vaatwasser? En dan gaat het niet alleen om de plaatsingsruimte (de ruimte die het apparaat zelf inneemt), maar ook om de gebruiksruimte (hoeveel ruimte heb je om het apparaat heen nodig om het te gebruiken). Zulke maten zijn allemaal van te voren vast te leggen in een lijst met eisen. Die lijst kan afgevinkt worden.

Wil een woning optimaal in het gebruik zijn, dan is er meer nodig. Zaken die niet van tevoren in regels te vatten zijn, maar die in hoge mate de gebruikskwaliteit en het woongenot (mee)bepalen. Juist gebruikers zijn uitermate ervaren in het beoordelen van de zachtere criteria, zoals de draairichting van deuren en de looplijnen. Daarom heeft het VAC-advies altijd toegevoegde waarde. Ook ten opzichte van WoonKeur en GPR Gebouw.


 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >