23 december 2011


VAC-advies bespaart... kosten, overlast en imagoschade

In tijden van economische recessie en bezuinigingen sturen veel partijen in de bouwsector sterker op de kosten. Het VAC-advies kan hier een nuttige rol bij spelen. Om inzichtelijk te maken dat het VAC-advies veel meer kan opleveren dan het kost, heeft VACpunt Wonen een nieuwe brochure uitgebracht met als titel ‘VAC-advies bespaart … kosten, overlast en imagoschade’.


Kostbare zaak
Zolang een bouwproject alleen nog op papier bestaat, kunnen er kosteloos nog wijzigingen in het ontwerp worden aangebracht. Is het project eenmaal gerealiseerd, dan kan een onhandigheid of fout in het project de opdrachtgever duur komen te staan. Als er in een appartementencomplex voor senioren een loopbrug wordt gerealiseerd die te smal is om twee scootmobielen elkaar te laten passeren, dan is vervangen een kostbare zaak. De bewoners zitten in de rommel en het is slecht voor het imago van de opdrachtgever als zoiets naar buiten komt.


Gebruikskwaliteit
Een Adviescommissie Wonen beoordeelt plannen al in een vroeg stadium op gebruikskwaliteit. Zij kijkt vanuit het oogpunt van de bewoner naar de tekeningen en kan fouten als de bovenstaande voorkˇmen. Het komt geregeld voor dat naar aanleiding van een VAC-advies een bouwplan gewijzigd is en dat dit de opdrachtgever geld heeft bespaard. Het advies beperkt ook de kans op overlast voor bewoners en het verkleint het risico op imagoschade.


Gratis bestellen
In de nieuwe brochure ‘VAC-advies bespaart … kosten, overlast en imagoschade’ wordt inzichtelijk gemaakt dat het VAC-werk letterlijk meerwaarde heeft. De brochure kan gratis besteld worden bij VACpunt Wonen via info@vacpuntwonen.nl.  

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >