9 mei 2011

Veel interesse voor workshop VACpunt Wonen  

VACpunt Wonen heeft tijdens het symposium 'Energiebesparing door gedragsverandering' van Agentschap NL in Utrecht een workshop verzorgd over het project 'Energie besparen met woonkwaliteit'. Vanwege de grote belangstelling voor dit onderwerp heeft VACpunt Wonen deze workshop twee keer gegeven.

In de workshop informeerde Bart Mulder, adviseur gebruikskwaliteit bij VACpunt Wonen, de aanwezigen over de resultaten van het project 'Energie besparen met woonkwaliteit' tot nu toe. Ook gaf hij een paar tussentijdse conclusies. Zo blijkt nu al uit de onderzoeksgegevens dat het zeer belangrijk is om bewoners goed te informeren over de aangebrachte energiebesparende maatregelen in hun woning. Niet minder essentieel is het betrekken van de bewoner bij de keuze van de maatregelen die in de woning worden toegepast. Bovendien lijkt het erop dat nieuwe ontwikkelingen als vraaggestuurde ventilatie of luchtverwarming weliswaar energiebesparend zijn, maar door de bewoner minder gewaardeerd worden. 

Op de website van Agentschap NL staat een verslag van het symposium Energiebesparing door gedragsverandering van 21 april jl. in Utrecht, inclusief de presentaties van de deelsessies in het middagprogramma. Klik hier voor het verslag

Op de website is ook de Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering te vinden.

 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >