5 april 2011

Jubileumdag goed bezocht

Op 31 maart jongstleden vierden VACpunt Wonen en de aangesloten Adviescommissies Wonen hun 65-jarig jubileum. VACpunt Wonen bestaat 45 jaar en het is 65 jaar geleden dat de eerste commissie werd opgericht. Dat deden zij door middel van een feestelijke bijeenkomst in theater De Flint in Amersfoort. Meer dan 600 leden woonden deze jubileumdag bij. 

Het programma stond onder meer uit een lezing van architect Thomas Rau, SCP-directeur Paul Schnabel en Onno Dwars, manager Duurzaamheid bij VolkerWessels Vastgoed. Namens het ministerie van BZK was Meindert Smallenbroek, directeur Stad & Bouw, aanwezig om te vertellen over de plannen van zijn directoraat-generaal Wonen Werken en Integratie (WWI) op het gebied van gebruikskwaliteit. Daarnaast ontving hij uit handen van Ineke Werner, directeur VACpunt Wonen, het eerste exemplaar van het jubileumboek 'Dat is pas VAC-werk'.

Films
Tijdens de jubileumdag ging tevens de film 'VAC-werk door de jaren heen' in premire. Aan de hand van de verhalen van zes oud-leden van diverse VAC's wordt er in deze film teruggekeken op 65 jaar VAC-werk. Hoe keken gemeenten en bouwende partijen in de jaren 50 en 60 tegen de VAC’s aan? Wat waren de hoogtepunten en dieptepunten van deze lokale commissies?

Ter afsluiting van een succesvolle jubileumdag werd er een aantal felicitatieboodschappen vertoond. Dertien prominenten uit de bouwwereld feliciteerden hierin de Adviescommissies Wonen en VACpunt Wonen door middel van een videoboodschap. Dit deden zij in het programmaonderdeel ‘… feliciteert het VAC-werk’. De genodigden kregen de filmpjes te zien van:

 • Elco Brinkman (Bouwend Nederland)
 • Ronald Paping (Woonbond)
 • Marlies Pernot (Vereniging Eigen Huis)
 • Jim Schuyt (De Alliantie)
 • Charlie Martens (Ballast Nedam)
 • Wienke Bodewes (Amvest en NEPROM)
 • Titia Siertseman (UNETO-VNI)
 • Evert Hasselaar (TU Delft)
 • Hugo Priemus (TU Delft)
 • Vera Dalm (Milieu Centaal)
 • Marja van der Tas (burgemeester Steenwijkerland, lid VROM-raad)
 • Chris Bruijnes (Meer Met Minder) 
 • Dick Tommel (Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen)

In het jubileumjaar van het VAC-werk zal een aantal van deze felicitatieboodschappen op de website te zien zijn.

Jubileumboek
Alle aanwezige leden van Adviescommissies Wonen hebben na afloop het boek 'Dat is pas VAC-werk' ontvangen. Het voorwoord van dit jubileumboek is geschreven door Sybilla Dekker, minister van VROM (2003-2006) en voorzitter commissie Fundamentele Verkenning Bouwregelgeving

Aan de hand van zes toetscriteria, waarmee commissies bouwplannen beoordelen, wordt de lezer in ‘Dat is pas VAC-werk’ meegenomen door de geschiedenis van het VAC-werk n het wonen in Nederland.Foto's
In WoonKwaliteit nr 3. 2011 zijn een aantal foto's van de sprekers opgenomen. Hieronder treft u sfeerfoto's van de dag; wie weet staat u of een collega VAC-lid er wel op!

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >