24 maart 2011

VACpunt Wonen presenteert top 5 Knelpunten Woonomgeving     

Meer problemen met voorzieningen in woonomgeving

Voorzieningen zijn voor veel mensen een belangrijk aspect van hun woonomgeving. Speelgelegenheid voor de kinderen bijvoorbeeld, en openbaar groen. De Adviescommissies Wonen constateerden in 2010 meer problemen met voorzieningen dan in 2009. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête van koepelorganisatie VACpunt Wonen onder het landelijke netwerk van Adviescommissies Wonen.  

Drukke straat
Bij de beoordeling van woningbouwplannen valt het de Adviescommissies Wonen op dat er vaker onvoldoende speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren zijn. Ook de situering van de speelvoorzieningen voldoet niet altijd: er is bijvoorbeeld geen toezicht mogelijk of men moet een drukke straat over.

Geregeld is er onvoldoende openbaar groen en het wordt niet altijd goed en op tijd onderhouden. Voorzieningen bij nieuwbouw, zoals (haltes voor) openbaar vervoer en pinautomaten, laten te lang op zich wachten en de bereikbaarheid is matig. In sommige gemeenten neemt het aantal voorzieningen af. Een aandachtspunt is straatmeubilair ten behoeve van senioren.

Parkeren nog steeds grootste knelpunt
Parkeren blijft een groot probleem in de woonomgeving. Ook de voorgaande jaren stond het parkeerprobleem in de top 5 Knelpunten Woonomgeving op nummer één. Problemen met voorzieningen is gestegen van plek vier naar de tweede plaats.

1. Parkeren
Groot gebrek aan parkeerruimte. Parkeerplaatsen zijn te klein, te smal en te ver van woningen gesitueerd. Te weinig plaatsen voor gehandicapten.
2. Voorzieningen
Woonomgeving is slecht toegankelijk voor invaliden door o.a. te smalle vluchtwegen, geen verlaagde stoeprand bij kruispunt en geen of te smalle stoepen. Woonomgeving slecht bereikbaar voor hulpdiensten.
3. Toegankelijkheid
Gebrek aan veilige routes voor fietsers en wandelaars; te smalle fietspaden en te weinig voetpaden. Slechte ontsluiting van wijken en slechte verkeersafwikkeling door o.a. smalle toegangsweg.
4. Verkeersveiligheid
Onvoldoende en slecht onderhouden openbaar groen, gebrek aan speelvoorzieningen voor kinderen en te weinig bankjes.
5. Sociale veiligheid
Onvoldoende verlichting, onveilige achterpaden en niet afsluitbare binnenterreinen. Grote afstanden tussen voorzieningen en gebouw.

Adviescommissies Wonen
De Adviescommissies Wonen zetten zich in voor de praktische bruikbaarheid van de woning en de wijk. Het gaat daarbij niet zozeer om de techniek, maar om zaken als een logische en praktische indeling van een huis, voldoende ruimte, goed schoon te maken en te openen ramen en praktische installaties. De Adviescommissies Wonen zijn in zo’n 200 gemeenten in Nederland actief.

VACpunt Wonen
maart 2011

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >