23 september 2010

Huurwoning zelf aanpassen aan levensfase

Veel huurders weten niet dat ze veel mogelijkheden hebben om hun huurwoning naar wens aan te passen. Terwijl er in overleg met de verhuurder veel mogelijk is. Voor aanpassingen die nodig zijn vanwege de gezondheid is vaak subsidie aan te vragen via de gemeente. In de nieuwe brochure ‘Uw woning levensloopgeschikt’ staan de mogelijkheden op een rij. VACpunt Wonen heeft bijgedragen aan de inhoud van deze brochure.

Lang niet elke woning is geschikt voor mensen die met lichamelijke beperkingen te maken krijgen. Maar veel woningen zijn wel geschikt te maken, met kleinere of grotere aanpassingen. Huurders zijn vaak niet op de hoogte van hun mogelijkheden. In de brochure wordt een overzicht geboden van de maatregelen waar aan gedacht kan worden, van beugels, elektronische hulpmiddelen tot het aanpassen van badkamer en keuken. Om de huurder te helpen zijn energierekening te verlagen, zijn energiebesparende maatregelen meegenomen. Ook de keuze van milieuvriendelijke materialen krijgt een plek.

Gratis downloaden
Eerder verschenen de brochures ‘Vloeren en trapbekleding’, ‘Energiebesparing’, ‘Indeling en uitbreiding’, ‘Keuken’ en ‘Tuin’. Op www.verbeteruwhuurwoning.nl kunnen huurders alle brochures gratis downloaden. De informatie helpt de lezer bij een gedegen voorbereiding van verbouwing of klus, het maken van afspraken met de verhuurder (bijvoorbeeld over toestemmingen en vergoedingen), de keuzemogelijkheden per klus, en het vastleggen van afspraken met een uitvoerend bedrijf. Ook bij het toepassen van energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen wordt de huurder geholpen.

Initiatiefnemers
Verbeter uw Huurwoning is het resultaat van een samenwerking tussen consumentenorganisaties (Nederlandse Woonbond, Milieu Centraal, VACpunt Wonen) en marktpartijen (Vastgoed Belang, Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK), VvE Belang, KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). Het project wordt mede ondersteund door het Ministerie van VROM.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.verbeteruwhuurwoning.nl.

 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >