20 september 2010

Adviescommissies Wonen bieden WoonKwaliteitOnderzoek Energiebesparing aan

Sluiten energiebesparende maatregelen aan bij bewonerswensen?

Hoe waarderen bewoners de energiebesparende maatregelen die in hun woning zijn toegepast? Dat kunnen woningcorporaties en projectontwikkelaars sinds kort laten onderzoeken door de Adviescommissies Wonen. Deze commissies voeren dan een WoonKwaliteitOnderzoek (WKO) op het gebied van energiebesparing uit.

Corporaties, projectontwikkelaars en diverse gemeenten hebben hoge ambities op het gebied van energiebesparing. In 2020 moet in de bestaande bouw 30% minder energie verbruikt worden en in de nieuwbouw 50%. Dit betekent dat in veel woningen de komende jaren energiebesparende maatregelen worden toegepast. Maar sluiten deze maatregelen wel aan bij de wensen van de bewoners? Als het om energiebesparing gaat, vormt de bewoner een belangrijke schakel. Een energiezuinige woning met de nieuwste installaties garandeert geen optimale besparing. Het gedrag van de bewoner of gebruiker bepaalt voor een deel hoeveel energie er wordt gebruikt. Daarom is het zo belangrijk om te weten hoe bewoners energiebesparende maatregelen waarderen.

WoonKwaliteitOnderzoek
In opdracht van een corporatie of ontwikkelaar kan een lokale Adviescommissie Wonen een WoonKwaliteitOnderzoek (WKO) uitvoeren op het gebied van energiebesparing. Zij vragen de bewoners uit een bepaalde buurt of wijk naar hun ervaringen met de toegepaste energiebesparende maatregelen in hun woning en woonomgeving. Uiteraard ontvangt de opdrachtgever na de uitvoering van het WKO een gedegen rapport met de bevindingen.

Concrete richtlijnen
De lokale onderzoeken maken deel uit van het landelijke project ‘Energie besparen met woonkwaliteit’. Dit project ontvangt subsidie van het ministerie van VROM. VACpunt Wonen, de landelijke koepel van lokale Adviescommissies Wonen, voert samen met de adviescommissies ‘Energie besparen met woonkwaliteit’ uit. VACpunt Wonen verzamelt en bundelt de geanonimiseerde WKO’s en vertaalt deze onderzoeksresultaten naar concrete richtlijnen voor bouwers en planners.

Meer weten?
Ge´nteresseerde organisaties kunnen een informatieblad aanvragen bij VACpunt Wonen, (030) 261 04 75 of info@vacpuntwonen.nl, of een kijkje nemen op de webpagina over dit project.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >