12 april 2010

VACpunt Wonen aanwezig op PeGo-congres 'Verleidelijk verplichten'

VACpunt Wonen had op 18 maart jongstleden zitting in de Commissie van Repliek tijdens het congres van het Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO). Het thema van het congres was ‘Verleidelijk verplichten – Naar een versnelling van energiebesparing in de gebouwde omgeving’.

Het kabinet wil jaarlijks 300.000 woningen en gebouwen energetisch verbeteren. Maar het lijkt er niet op dat we dat tempo gaan halen. Er zijn te veel knelpunten, de vraag neemt onvoldoende toe en te veel partijen wachten af. Met alleen verleidingsinstrumenten komen we er niet, constateert het platform. Verplichtende regels zijn nodig.

Vier mogelijke instrumenten werden besproken door de Commissie van Repliek. VACpunt Wonen, in de persoon van adviseur gebruikskwaliteit Nelleke Nelis, was uitgenodigd plaats te nemen in deze commissie vanwege haar kennis van gebruikskwaliteit van energiebesparende maatregelen. De commissie bestond verder uit:

  • Johan Dunnewijk, Voorzitter Raad van Bestuur van Wonen Breburg
  • Wouter de Jong, gedeputeerde Provincie Utrecht, Christen Unie
  • Mirjam de Rijk, Directeur Stichting Natuur en Milieu
  • Chris Bruijnes, Algemeen directeur Stichting Meer Met Minder
  • Hans Mart Groen, Algemeen directeur Marketing & Sales Nuon
  • Marcel Engels, Voorzitter UNETO-VNI.

De dagvoorzitter was Jan Terlouw en er waren bijdragen van onder meer Elco Brinkman en Herman Pleij. Kijk hier voor meer informatie over de resultaten van het congres. 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >