9 maart 2010

VACpunt Wonen presenteert top 5 knelpunten woongebouw en -omgeving

Slechte parkeergelegenheid voor auto én scootmobiel


Nederland kent een groot gebrek aan parkeerruimte in zowel de woonomgeving als in woongebouwen. In de woonomgeving is onvoldoende ruimte om auto’s te parkeren. Woongebouwen kampen met een gebrek aan opstelruimte voor scootmobiels. Ook de fietsenstallingen in deze gebouwen blijken te klein te zijn. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête van koepelorganisatie VACpunt Wonen onder het landelijke netwerk van Adviescommissies Wonen.

Parkeerproblemen
In de woonomgeving zijn niet alleen te weinig parkeerplaatsen voor auto’s, de beschikbare plaatsen zijn vaak ook te klein, te smal of op grote afstand van woningen. Daarnaast ontbreekt het op veel locaties aan parkeerplekken voor gehandicapten. Ook de sociale veiligheid van de parkeerplaatsen laat te wensen over.

Veel woongebouwen hebben geen opstelruimte voor scootmobiels en de afstand van woning tot de opstelplaats van de scootmobiel is groot. Het is niet veel beter gesteld met de oplaadplekken voor scootmobiels of elektrische fietsen. Uit de enquête is ook gebleken dat er zowel binnen als buiten het woongebouw te weinig fietsen gestald kunnen worden.

Knelpunten woongebouw
Het parkeerprobleem in woongebouwen stond in 2008 nog op de tweede plaats in de top 5 Knelpunten Woongebouw, maar is nu naar de eerste plaats gestegen.

1. Parkeren Te weinig parkeer- en opstelruimte voor scootmobiels en fietsen.
2. Toegankelijkheid Slechte toegankelijkheid voor senioren, mindervaliden en ouders met kinderwagens van o.a. bergingen, fietsenstalling, entree, lift, trappenhuis en galerij.
3. Berging Geen of te kleine berging. Berging onhandig ingedeeld zodat het niet als fietsenberging gebruikt kan worden. Te kleine garagebox en berging zonder elektra.
4. Lift Geen of te kleine lift, waar geen brancard in past. Lift is niet geschikt voor verhuizers. Er is geen draaicirkel voor rolstoel of scootmobiel voor de liftdeur. Voorzieningen als stoel, leuning en spiegel ontbreken.
5. Veiligheid Slechte sociale veiligheid door onoverzichtelijke bergingen, centrale ruimte, entree, slechte uitgankelijkheid en slecht aangegeven vluchtroute.

Knelpunten Woonomgeving
Parkeren blijft een groot probleem in de woonomgeving. Ook de voorgaande jaren stond het parkeerprobleem in de top 5 Knelpunten Woonomgeving op nummer één.

1. Parkeren
Groot gebrek aan parkeerruimte. Parkeerplaatsen zijn te klein, te smal en te ver van woningen gesitueerd. Te weinig plaatsen voor gehandicapten.
2. Toegankelijkheid Woonomgeving is slecht toegankelijk voor invaliden door o.a. te smalle vluchtwegen, geen verlaagde stoeprand bij kruispunt en geen of te smalle stoepen. Woonomgeving slecht bereikbaar voor hulpdiensten.
3. Verkeersveiligheid Gebrek aan veilige routes voor fietsers en wandelaars; te smalle fietspaden en te weinig voetpaden. Slechte ontsluiting van wijken en slechte verkeersafwikkeling door o.a. smalle toegangsweg.
4. Voorzieningen Onvoldoende en slecht onderhouden openbaar groen, gebrek aan speelvoorzieningen voor kinderen en te weinig bankjes.
5. Sociale veiligheid Onvoldoende verlichting, onveilige achterpaden en niet afsluitbare binnenterreinen. Grote afstanden tussen voorzieningen en gebouw.


Adviescommissies Wonen
De Adviescommissies Wonen zetten zich in voor de praktische bruikbaarheid van de woning en de wijk. Het gaat daarbij niet zozeer om de techniek, maar om zaken als een logische en praktische indeling van een huis, voldoende ruimte, goed schoon te maken en te openen ramen en praktische installaties. De Adviescommissies Wonen zijn in zo’n 200 gemeenten in Nederland actief.

Kijk voor meer informatie over de jaarlijkse enquête van VACpunt Wonen in de bijlage van dit persbericht

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >