5 januari 2010

ToetsWijzer 2.0 klaar voor gebruik

Vanaf 1 januari staat de herziene ToetsWijzer 2.0 tot de beschikking van alle lokale Adviescommissies Wonen. De ToetsWijzer 2.0 is hét digitale instrument waarmee de Adviescommissies Wonen hun advies maken.

De nieuwe ToetsWijzer is eenvoudiger, efficiënter en flexibeler in het gebruik. Daarom verwacht VACpunt Wonen dat veel meer adviescommissies de ToetsWijzer als basis voor hun advies gebruiken. Dit betekent voor opdrachtgevers een nog duidelijker geformuleerd advies, dat qua uitstraling en opzet uniform is. Met andere woorden: een advies dat makkelijk te lezen is en waarop corporaties en ontwikkelaars eenvoudig kunnen reageren.

De grondige aanpak van de ToetsWijzer heeft twee redenen. Ten eerste was de gebruikskwaliteit van het oude instrument niet optimaal. Daarnaast is het naslagwerk voor Adviescommissies Wonen, de WoonKwaliteitWijzer, geactualiseerd. De herziene eisen die in dit naslagwerk staan, moesten ook in de nieuwe ToetsWijzer opgenomen worden.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >