15 mei 2009

Populair jaarverslag 2008


Dit jaar verschijnt voor het eerst een publieksversie van het jaarverslag van VACpunt Wonen. In een kleurig overzicht worden de highlights van 2008 kort en bondig beschreven.

2008 was een kleurrijk jaar met klinkende resultaten. We hebben landelijk nog meer adviezen kunnen geven dan vorig jaar. Met 37.661 adviezen voorzien we bijna de helft van de bouwplannen in Nederland van een VAC-advies. Daarnaast heeft VACpunt Wonen zich sterk gemaakt voor de terugkeer van berging en buitenruimte in het Bouwbesluit. En met succes! In de wijzigingsvoorstellen van VROM keren beide terug in de wetgeving.

De bouwsector staat momenteel in het teken van de kredietcrisis. We zien dat het aantal (woning)bouwprojecten afneemt en dat ontwikkelende partijen zich financieel in zwaar weer bevinden. De crisis zal ook aan VACpunt Wonen en de Adviescommissies Wonen niet ongemerkt voorbij gaan. Maar wij zien in de kredietcrisis ook kansen voor de VAC-organisatie. In een kopersmarkt wint de gebruikskwaliteit van het wonen aan belang en blijkt een VAC-advies juist een extra verkoopargument. De focus van woningcorporaties verschuift van nieuwbouw naar renovatie. En bij renovatietrajecten kunnen Adviescommissies Wonen ook een grote rol spelen. Een kans ligt ook in de sector wonen & zorg. Er wordt meer gebouwd voor ouderen. Met onze – in 2008 herziene - Gebruikerstoets Wonen ‘Van Zelfstandig tot Zorg’ spelen we in op deze ontwikkeling.

Download het populair jaarverslag

 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >