30 maart 2009

VACpunt Wonen presenteert Top 5 Knelpunten Woning

Toegankelijkheid woongebouw en woning baart zorgen

Op basis van een enquête onder het landelijke netwerk van Adviescommissies Wonen stelde de koepelorganisatie VACpunt Wonen in Utrecht een top 5 van knelpunten over de woning en woongebouw op. Wat blijkt? Met name in woongebouwen, maar ook in woningen is de toegankelijkheid verre van optimaal. Een reden voor VACpunt Wonen om de toegankelijkheid van woongebouwen centraal te stellen in lobbyactiviteiten in 2009.

Berging en buitenruimte
Bij de toetsing van bouwplannen komen de Adviescommissies Wonen (VAC’s) regelmatig knelpunten en problemen tegen. Zo stond een aantal jaren de berging en buitenruimte met stip op één. VACpunt Wonen heeft zich, naar aanleiding van deze uitkomsten, sterk gemaakt voor de terugkeer van berging en buitenruimte in het Bouwbesluit. En met succes! In de wijzigingsvoorstellen van VROM keren beide terug in de wetgeving.

Problemen met berging en buitenruimte zijn er momenteel nog steeds, 72% van de Adviescommissies Wonen bevestigt dit. Omdat beide onderwerpen hoogstwaarschijnlijk als eis terugkeren in het Bouwbesluit, heeft VACpunt Wonen zich in haar enquête gericht op andere knelpunten. Deze knelpunten vormen een goed uitgangspunt voor nieuwe lobbyactiviteiten.

Knelpunten woning
In 2007 stond toegankelijkheid voor het eerst in de top 5 Knelpunten over de Woning. Afgelopen jaar steeg dit knelpunt van de vijfde naar de vierde plaats.

1. Afmetingen: Woningen met weinig overmaat, kleine beukmaat en krappe verblijf- en verkeersruimten
2. Deuren: Draairichting van deuren onhandig
3. Installaties: Problemen met de ventilatie, wandcontactdozen, lichtschakelaars, etc.
4. Toegankelijkheid: Geen draaicirkel mogelijk voor rolstoelen in diverse verblijfruimten, te groot niveauverschil tussen kamer en buitenruimte
5. Ramen: Kalf en borstwering in ramen belemmeren uitzicht, wassen van ramen onmogelijk door draairichting, ramen kunnen niet open

 
Woongebouw
De openbare ruimten van woongebouwen kampen met meer toegankelijkheidsproblemen dan woningen. Drie van de vijf knelpunten in de top 5 hebben dan ook betrekking op deze slechte toegankelijkheid.

1. Toegankelijkheid: Te steile hellingbanen; bergingen en fietsenstallingen zijn ontoegankelijk voor rolstoelen; bellen, brievenbussen en deurbediening zijn niet goed bereikbaar voor mensen met een functiebeperking; ontbreken van automatische toegangsdeuren.
2. Parkeren: Geen opstelruimte en oplaadmogelijkheid voor scootmobiels en elektrische fiets; ontbreken van fietsenrekken of overdekte fietsenstalling; gebrek aan parkeermogelijkheden voor auto’s, te weinig of te kleine parkeerplekken.
3. Lift: Er past geen brancard in de lift; geen draaicirkel voor rolstoel voor de liftdeur.
4. Veiligheid: Onvoldoende verlichting in algemene ruimtes en bij liften, balustrades ontbreken of zijn onveilig, onbevoegden kunnen binnen komen.
5. Bergruimte: Bergingen zijn niet aanwezig, te klein of zonder elektra.


Adviescommissies Wonen
De Adviescommissies Wonen zetten zich in voor de praktische bruikbaarheid van de woning en de wijk. Het gaat daarbij niet zozeer om de techniek, maar om zaken als een logische en praktische indeling van een huis, voldoende ruimte, goed schoon te maken en te openen ramen en praktische installaties. In Nederland zijn ruim 180 Adviescommissies Wonen actief.


-Einde bericht-

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie): Meer informatie over de jaarlijkse enquête van VACpunt Wonen vindt u in de bijlage. Ook kunt u contact opnemen met Ruth Bakker of Olga Ekelenkamp, tel: 030-2610475, info@vacpuntwonen.nl. Kijk ook op www.vacpuntwonen.nl.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >