19 augustus 2008

VACpunt Wonen zet kanttekening bij wijzigingsvoorstel Bouwbesluit

Buitenruimte ontoegankelijk voor rolstoelen


VACpunt Wonen, koepelorganisatie van Adviescommissies Wonen en belangenbehartiger van bewoners, is verheugd met het wetsvoorstel van VROM waarin eisen rond berging en buitenruimte weer worden opgenomen in het Bouwbesluit. De organisatie pleit hier al enige tijd voor en schreef zelf een concreet voorstel aan minister Vogelaar en de verantwoordelijke ambtenaren van het ministerie van VROM. Hoewel VACpunt Wonen de algemene lijn van de concepttekst toejuicht, betreurt zij het dat een aantal belangrijke punten uit haar voorstel niet in concepttekst staat.

Buitenruimte
VROM stelt in de voorlopige versie van het gewijzigde Bouwbesluit onder meer dat een buitenruimte een vloeroppervlakte van ten minste 4 m2 moet hebben met een breedte van minimaal 1,3 m. De minimale vloeroppervlakte komt overeen met de wensen van VACpunt Wonen, maar over de minimale breedte is de organisatie minder te spreken. Zij pleit voor een minimale breedte van 1,5 m, omdat de buitenruimte anders niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Rolstoelen hebben ten minste 1,5 m nodig om een draai te kunnen maken.

Bergruimte
VACpunt Wonen is content dat de concepttekst ook eisen met betrekking tot de buitenberging omschrijft. Minder tevreden is zij met de beperkte minimale oppervlakte van deze berging. VROM stelt een minimale oppervlakte van 1,8 m x 2,4 m voor. Met name de lengte van 2,4 m maakt het bijna onmogelijk om naast fietsen ook nog tuinmeubilair en/of tuingereedschap op te bergen. VACpunt Wonen is voorstander van een berging met een minimale vloeroppervlakte van 5 m2 met een minimale breedte van 1,5 m. Door een minimale vloeroppervlakte van 5 m2 te hanteren is er óf in de lengte óf in de breedte ruimte voor de op te bergen spullen.

VROM eist in haar gewijzigde Bouwbesluit wel de aanwezigheid van een buitenberging, maar zegt niets over de aanwezigheid van een bergruimte in de woning. VACpunt Wonen is van mening dat dit type berging niet mag ontbreken. In veel woningen functioneert de berging tevens als technische ruimte. In haar voorstel pleit de organisatie voor een scheiding van deze twee functies. Mocht er toch sprake zijn van één ruimte, dan is de gewenste minimale vloeroppervlakte 2 m2 plus de ruimte die door de installaties wordt ingenomen.

Lobby
In haar lobby om berging en buitenruimte terug in het Bouwbesluit te krijgen, heeft VACpunt Wonen contact gehad met organisaties die hetzelfde doel nastreven (o.a. G4, de vier grote gemeenten in Nederland). Afgezien van VROM, stuurde zij haar voorstel naar gelijkgestemde organisaties (zoals Vereniging Eigen Huis en de Fietsersbond en Sybilla Dekker van de Commissie Fundamentele Verkenning Bouw. Ook de Vaste Kamercommissie Wonen wordt benaderd. Daarnaast heeft VACpunt Wonen deelgenomen aan een onderzoek van adviesbureau Companen over de wenselijkheid van terugkeer van berging en buitenruimte in de bouwregelgeving. Dit onderzoek is geïnitieerd door VROM.

Enquêteresultaten
De lobby van VACpunt Wonen wordt ondersteund door de uitkomsten van de jaarlijkse enquête onder de aangesloten Adviescommissies Wonen. Elk jaar vraagt VACpunt Wonen deze commissies naar de belangrijkste knelpunten in woningen. De enquête over de knelpunten in 2007 laat, ten opzichte van 2006, meer dan een verdubbeling zien van het aantal meldingen over problemen bij bergingen in het algemeen (ligging, grootte e.d.). Bovendien is er meer dan een verdubbeling van het aantal meldingen dat een berging in de woning ontbreekt. In de top 5 van knelpunten stond de berging dan ook op nummer één.
Dezelfde tendens is te zien in de enquêteresultaten omtrent de buitenruimte. Ten opzichte van de resultaten van 2006 merkt VACpunt Wonen een verveelvoudiging op van het aantal meldingen over buitenruimten in het algemeen (ligging, grootte e.d.), waarvan meer dan een verdrievoudiging van het aantal meldingen dat buitenruimte bij de woning ontbreekt.

Samen adviseren de Adviescommissies Wonen over de gebruikskwaliteit van zo’n 35.000 nieuwbouwwoningen per jaar. Daarnaast meten zij regelmatig de tevredenheid van bewoners in deze nieuwe woningen en/of woongebouwen.

Klik hier voor het volledige voorstel van VACpunt Wonen aan VROM. 

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >