23 juni 2008

Voorstel VACpunt Wonen: berging en buitenruimte terug in Bouwbesluit

Sinds de wijziging van het Bouwbesluit begin 2003 is het niet meer verplicht om nieuwbouwwoningen te voorzien van individuele (buiten)bergingen. Het ministerie van VROM verwachtte destijds dat inmenging van de overheid niet (meer) nodig was. De markt van vraag en aanbod is in de woningsector echter niet in evenwicht. Daarom is er onvoldoende marktwerking en blijken ruim vijf jaar later veel nieuwe woningen geen (binnen- of buiten)berging meer hebben. Reden genoeg om berging en buitenruimte weer op te nemen in het Bouwbesluit, vindt VACpunt Wonen.

Jaarbeeld
De uitkomsten van de jaarlijkse Jaarbeeld enquête van VACpunt Wonen onder haar netwerk van Adviescommissies Wonen (VAC’s) bevestigen dat beeld. Een voorbeeld: ten opzichte van de resultaten van 2006 vond VACpunt Wonen in 2007 meer dan een verdubbeling van het aantal meldingen over problemen bij bergingen in het algemeen (ligging, grootte e.d.), waarvan meer dan verdubbeling van het aantal meldingen dat berging in woning ontbreekt (zie de specificatie in de bijlage).

Lobby
Gesteund door de uitkomsten van het Jaarbeeld startte VACpunt Wonen onlangs een lobby met als inzet: Berging en buitenruimte moeten terug in het Bouwbesluit! In deze lobby heeft zij een aantal stappen gezet. VACpunt Wonen heeft contact gehad met organisaties die hetzelfde doel nastreven (o.a. G4, de vier grote gemeenten in Nederland), maar ook met VROM. Roepen dat berging en buitenruimte weer verplicht moet worden is eenvoudig, bedenken hoe dit in het Bouwbesluit moet komen te staan is complexer. Toch heeft VACpunt Wonen ervoor gekozen om zelf met een gedetailleerd voorstel te komen. Dit voorstel heeft de organisatie uiteraard naar minister Vogelaar en de verantwoordelijke ambtenaren van VROM gestuurd, maar ook naar de gelijkgestemde organisaties en Sybilla Dekker van de Commissie Fundamentele Verkenning Bouw. Daarnaast heeft VACpunt Wonen deelgenomen aan een onderzoek van adviesbureau Companen over de wenselijkheid van terugkeer van berging en buitenruimte in de bouwregelgeving. Dit onderzoek is geïnitieerd door VROM. Voordat minister Vogelaar de onderzoeksresultaten gaat presenteren in de Tweede Kamer gaat VACpunt Wonen de (landelijke) pers benaderen met haar visie en stuurt zij een brief naar de leden van de Vaste Kamercommissie Wonen. Kijk hier voor de visie en voorstel van VACpunt Wonen.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >