15 april 2008

Projectontwikkelaars in zee met VACpunt Wonen

Steeds meer projectontwikkelaars sluiten een convenant met VACpunt Wonen, de overkoepelende organisatie voor 180 Adviescommissies Wonen. Hiermee tonen zij aan dat zij belang hechten aan de tevredenheid van (toekomstige) bewoners over de door hen ontwikkelde woningen. Bovendien zien zij de meerwaarde van een advies over gebruikskwaliteit, uitgevoerd door een Adviescommissie Wonen. VACpunt Wonen heeft sinds begin dit jaar convenanten gesloten met projectontwikkelaars Volker Wessels Vastgoed en Amvest en is in gesprek met een aantal ontwikkelaars.

Convenanten
In de convenanten is opgenomen op welke wijze de samenwerking tussen de projectontwikkelaars en VACpunt Wonen is vormgegeven. Vaak wordt afgesproken dat de ontwikkelaar een adviesvraag indient via VACpunt Wonen. Vervolgens gaat de overkoepelende organisatie op zoek naar een lokale Adviescommissie Wonen in de buurt van het bouwproject die de bouwplannen beoordeelt. Jaarlijks beoordelen deze lokale commissies de bouwplannen van ruim 20.000 (nieuwbouw)woningen.

Nieuwe koers
Het afsluiten van overeenkomsten met projectontwikkelaars past in de nieuwe koers van VACpunt Wonen. ‘De gebruiker betaalt’ is het nieuwe motto van de organisatie wat betreft de financiering van lokale adviestrajecten. In de nieuwe werkwijze geven gemeenten een kostenvergoeding voor adviezen over onder meer woonomgeving, structuurplannen en bestemmingsplannen. Corporaties, ontwikkelaars en particulieren geven een dergelijke vergoeding voor adviezen over woningen. Dat de gebruiker gaat betalen voor het advies, is niet het enige nieuwe aspect aan de zojuist ingeslagen koers. Het feit dat VACpunt Wonen, en niet de lokale Adviescommissies Wonen, de convenanten met de adviesaanvragers afsluit, is ook een verandering. VACpunt Wonen maakt afspraken met landelijk opererende partijen, maar ook in gemeenten waar een nieuwe adviescommissie wordt opgericht. Bestaande commissies regelen hun financiŽn zelf, maar kunnen kiezen voor een convenant tussen VACpunt Wonen en de gemeente of corporatie.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >