15 mei 2008

Top 5 Knelpunten Woning

Gebrek aan bergruimte grootste knelpunt in woningen

Op basis van een enquête onder het landelijke netwerk van Adviescommissies Wonen stelde de koepelorganisatie VACpunt Wonen in Utrecht een Top 5 van Knelpunten over de Woning op. Gestegen van plaats twee naar plaats één: de bergruimte. Niet verrassend, maar wel tekenend.

Knelpunten
Bij de advisering komen de Adviescommissies Wonen (VAC’s) regelmatig knelpunten en problemen tegen. Ook in 2006 bleek het nodige mis. Op basis van een enquête onder het landelijke netwerk van Adviescommissies Wonen stelt de koepelorganisatie VACpunt Wonen in Utrecht jaarlijks een Top 5 van knelpunten in de woning op. Grootste stijger dit jaar: de toegankelijkheid. Over 2007 zag de Top 5 er als volgt uit:

1. Bergruimte
2. Afmetingen (woning en/of slaapkamers zijn te klein)
3. Installaties
4. Draairichting deuren onhandig
5. Toegankelijkheid

Bergruimte
De Adviescommissies Wonen rapporteren dat bergruimte ontbreekt of te klein is. Het aantal meldingen is zelfs verdubbeld ten opzichte van 2006. Opvallend is bergruimte in de Top-5 Knelpunten Woongebouw ook hoog scoort met een tweede plaats. Het gaat om zowel binnen- als buitenbergingen (voor fietsen, kinderwagen, scootmobiel). Het ontbreekt vaak aan bergingen; bergingen zijn te klein of onhandig ingedeeld; het ontbreekt aan elektra en water; bergingen zijn vaak slecht bereikbaar; een fietsenberging ontbreekt vaak, is te klein of heeft ook geen water; fietsenberging is vaak slecht te bereiken; buitenbergingen aan andere kant van de straat.

Publiek debat
Bergruimte, of liever gezegd het ontbreken ervan, is een hot item in het publieke debat. Diverse belangenorganisaties pleiten ervoor de sinds 2003 geschrapte bergruimte weer in het Bouwbesluit op te nemen. Marktwerking alleen is onvoldoende om aan de vraag van bewoners tegemoet te komen, zo blijkt ook uit de gegevens van VACpunt Wonen.

Adviescommissies Wonen
De Adviescommissies Wonen zetten zich in voor de praktische bruikbaarheid van de woning en de wijk. Het gaat daarbij niet zozeer om de techniek, maar om zaken als een logische en praktische indeling van een huis, voldoende ruimte, goed schoon te maken en te openen ramen en praktische installaties. In Nederland zijn circa 180 Adviescommissies Wonen actief.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >