Nieuws


31 augustus 2017 - 'VAC-advies heeft impact op mensenlevens'

Huis en buurt hebben impact op het leven van bewoners. Dat zegt Jeanine Rottier uit Deventer in een interview in de laatste nieuwsbrief van VACpunt Wonen.
Lees meer...

13 juni 2017 - Meet today’s architecture

In het weekend van 16, 17 en 18 juni 2017* viert Nederland de Dag van de Architectuur. Dan staat het belang van architectuur in de schijnwerpers. Veel dorpen en steden bieden een programma van lezingen, debatten, rondleidingen, tentoonstellingen en excursies of stellen gebouwen open.
Lees meer...

30 mei 2017 - VACpunt Wonen biedt nieuwe en inspirerende cursussen

Het nieuwe cursusprogramma najaar 2017 staat vol nieuwe en inspirerende bijeenkomsten!
Lees meer...

15 mei 2017 - Struikelen over de badkamerdrempel en andere indelingsmissers. Dit zijn de 5 grootste knelpunten bij woningontwerpen

Hete pannen afgieten terwijl er een deur in je rug draait. Struikelen over de hoge drempel bij de badkamer. Een zolder vol installaties en geen plek om de was te drogen of het logeerbed te stallen. Indelingsmissers staan dit jaar op 1 in de knelpunten top 5 van VACpunt Wonen.
Lees meer...

11 mei 2017 - De bouwplaats op: 20 mei 2017 mag het wél!

Op de Dag van de Bouw laten bouwers en installateurs zien tot welke hoogstandjes zij in staat zijn. #trots
Lees meer...

18 april 2017 - Hulp bij prestatieafspraken over langer zelfstandig wonen

Gemeenten, woningcorporaties en huurders moeten veel regelen om mensen die zorg nodig hebben zelfstandig te laten wonen op een comfortabele en veilige manier. In de prestatieafspraken kunnen zij daarvoor afspraken vastleggen. Om hen daarbij te helpen maakten Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een handreiking.
Lees meer...

10 april 2017 - Sybilla Dekker: "Er valt nog veel aan kwaliteit te winnen."

“Ik vind het heel belangrijk dat de Adviescommissies Wonen vanuit het perspectief van de gebruiker naar bouwprojecten kijken. Hun adviezen bevatten vaak eyeopeners voor bouwers. Vaak gaat het om ogenschijnlijk kleine dingen, die van groot belang kunnen zijn voor de kwaliteit van de woning.”
Lees meer...

10 april 2017 - Wijken mengen werkt niet

Problemen in achterstandswijken worden vaak aangepakt door de buurt sociaaleconomisch te mengen. Het idee hierachter is dat de buurtbewoners met lagere inkomens en opleidingen zich kunnen optrekken aan hun buren die het sociaaleconomisch beter doen. Maar jongeren die naar een rijkere buurt verhuizen vertonen daarna juist meer probleemgedrag. Download gratis het rapport.
Lees meer...

30 maart 2017 - VACpunt Wonen geeft presentatie op Building Holland 2017

Building Holland is een beurs die in het teken staat van innovatie en vernieuwing. Het thema voor 2017 is (Re)Building the Future. Daarmee bedoelt men samen bouwen aan de toekomst van Nederland op basis van de meest actuele trends en ontwikkelingen. Ook VACpunt Wonen geeft een presentatie.
Lees meer...

6 maart 2017 - 'Praktisch advies smaakt naar méér samenwerking en bundelen van kennis'

Op maandag 6 maart 2017 overhandigde een Gebruikersgroep van VACpunt Wonen twee WoonKwaliteitAdviezen aan Peter Boerenfijn, directeur van ouderenhuisvester Habion. ‘Ik ben erg enthousiast. Hier is duidelijk sprake van een win-win situatie. We bundelen kennis van het scheiden van wonen en zorg, die direct ten goede komt aan onze bewoners. Dat smaakt echt naar meer”, aldus Boerenfijn. Habion heeft al laten weten vaker in zee te willen met VACpunt Wonen, de consumentenorganisatie die naar (ver)bouwplannen kijkt door de bril van de gebruiker.
Lees meer...

23 februari 2017 - Motie aangenomen!

Dinsdagmiddag 21 februari jl. is tijdens de plenaire vergadering in de Tweede Kamer gestemd over de motie van Erik Ronnes voor een financiële bijdrage aan VACpunt Wonen t.b.v. de ontwikkeling van een kwaliteitsstempel. 132 van de 150 Kamerleden stemden voor de motie. Uiteraard zijn we daar heel blij mee!
Lees meer...

17 februari 2017 - Motie bijdrage VACpunt Wonen voor de ontwikkeling kwaliteitsstempel

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Wet Kwaliteitsborging in de bouw in de avond van 16 februari jl. hebben zowel Albert de Vries (PvdA) als Erik Ronnes (CDA) een lans gebroken voor het VAC-werk. Ronnes heeft een motie ingediend voor financiële ondersteuning van VACpunt Wonen voor de ontwikkeling van een kwaliteitsstempel.
Lees meer...

16 februari 2017 - Steunbetuigingen voor VACpunt Wonen

Veel personen en partijen dragen VACpunt Wonen en het landelijke netwerk van Adviescommissies Wonen een warm hart toe. Nu de subsidie is stopgezet, focussen we op een doorstart middels een kwaliteitsstempel voor huur- en koopwoningen. Steunbetuigingen komen van diverse kanten.
Lees meer...

14 februari 2017 - 'Beschermvrouwe gebruikersvriendelijke woning knokt voor lijfsbehoud'

'Beschermvrouwe gebruikersvriendelijke woning knokt voor lijfsbehoud' kopt Cobouw op 14 februari. VACpunt Wonen is bezig met een doorstart en ontwikkelt in dat kader een kwaliteitsstempel voor huur- en koopwoningen. Cobouw interviewde VACpunt Wonen over de stand van zaken bij de organisatie.
Lees meer...

17 januari 2017 - Kwaliteitsborging voor de woonconsument

Morgen wordt het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen in de Tweede Kamer behandeld. Gerust zijn we er niet op, omdat er toch zo veel te verbeteren valt aan het wetsvoorstel. De wet zou zoveel eenvoudiger en doelmatiger kunnen worden als die zich direct richt op het aan de klant geleverde product: de woning, het kantoor, het bedrijfsgebouw. Aldus Peter Fraanje (NVTB) en VACpunt Wonen.
Lees meer...

9 januari 2017 - Gratis naar de Bouwbeurs

Van 6 t/m 10 februari 2017 vindt de jaarlijkse Bouwbeurs plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. Op ons verzoek biedt de organisatie VAC-leden gratis entree (aan de kassa betaalt u € 35).
Lees meer...

2016

12 december 2016 - Mechtild Linssen directeur-bestuurder VACpunt Wonen

De Raad van Toezicht van VACpunt Wonen heeft met ingang van 12 december 2016 Mechtild Linssen aangesteld als interim directeur-bestuurder bij VACpunt Wonen.
Lees meer...

12 december 2016 - Nieuw Bouwbesluit sluit talloze mensen uit

Het kabinet heeft nieuwe bouwregelgeving voorgesteld, waarin minder strenge eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen en gebouwen dan voorheen. Tot verbijstering van mensen met een beperking, ouderen, huurders, architecten en bouw & woningtoezicht. De betrokken organisaties luiden hierover de noodklok in een gezamenlijke verklaring aan de Tweede Kamer.
Lees meer...

8 december 2016 - Ronde Tafel Conferentie: Waar is het openbaar toilet?

Goede openbare sanitaire voorzieningen zijn zelden onderdeel van discussies over aantrekkelijke binnensteden. Maar ze zijn broodnodig. De toename van ouderen en chronisch buikpatiënten in onze samenleving vraagt juist om toegankelijke openbare ruimtes en winkelgebieden waar service hoog in het vaandel staat.
Lees meer...

29 november 2016 - Veiligheid installaties belangrijk goed

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde vorig jaar dat consumenten niet een gegarandeerd goed onderhoud van hun cv-ketel kunnen krijgen. Ook consumentenorganisaties waaronder Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond pleiten voor een wettelijk keurmerk voor installatiebedrijven. Zo moet het aantal koolmonoxideslachtoffers worden teruggedrongen. Met het kwaliteitslabel OK CV is dat mogelijk. VACpunt Wonen heeft zitting in de stuurgroep van dit onafhankelijke kwaliteitslabel.
Lees meer...

22 november 2016 - Gratis webinar over BENG

RVO.nl organiseert op dinsdag 22 november 2016 een webinar over BENG. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en deze voorgenomen eisen zullen de EPC methode voor nieuwbouw gaan vervangen per 1 januari 2021. ( Voor overheidsgebouwen geldt de verplichting 2 jaar eerder). Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht.
Lees meer...

18 november 2016 - What happened to my buildings

Wat doe je als je vak als architect lijkt te zijn afgeschaft en je weleens wilt weten wat er deugt van wat je gemaakt hebt? Marlies Rohmer koopt een busje, plakt er in koeienletters 'What happened to?' op en rijdt langs 25 gebouwen waarvan ze ooit grote verwachtingen had...
Lees meer...

31 oktober 2016 - Fotoreportage Jubileumdag VAC-werk

Op 6 oktober jl. vond de Jubileumdag VAC-werk plaats. Het was een goedbezochte en inspirerende dag! Fotograaf Ed van Rijswijk maakte een beeldverslag.
Lees meer...

24 oktober 2016 - Publiekscampagne 'Ik woon zen' van start

Met een prikkelende video, online campagne en website worden de voordelen van Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) onder de aandacht gebracht bij de consument.
Lees meer...

7 oktober 2016 - Projectbureau Zuidpolder Eemnes wint Margaret Staal-Krophollerprijs

Tijdens de VAC-jubileumdag op 6 oktober jl. heeft minister Blok de Margaret Staal-Krophollerprijs uitgereikt. Deze nieuwe onderscheiding wordt toegekend aan het project c.q. bedrijf dat zich het meest sterk heeft gemaakt voor gebruikskwaliteit bij woningbouw.
Lees meer...

4 oktober 2016 - Minister Blok reikt Margaret Staal-Krophollerprijs uit

Op 6 oktober a.s. organiseert VACpunt Wonen een jubileumdag voor leden van de Adviescommissies Wonen én voor stakeholders. Ter gelegenheid van het jubileum heeft VACpunt Wonen een Award voor gebruikskwaliteit n het leven geroepen: de Margaret Staal-Krophollerprijs. De prijs wordt tijdens de jubileumdag uitgereikt door minister Blok.
Lees meer...

3 oktober 2016 - Kritische kanttekeningen bij nieuwe Bouwregelgeving

Op 29 september jl. vond er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de bouwregelgeving plaats. Een viertal Tweede Kamerleden heeft daarbij een aantal partijen gehoord over de brandveiligheid van woningen voor ouderen en mensen met een beperking. Ook VACpunt Wonen was hierbij in de Woonalliantie vertegenwoordigd.
Lees meer...

29 september 2016 - Jubileumeditie Woonkwaliteit!

Het jubileumnummer van het blad Woonkwaliteit is verschenen! Met onder andere een interview met architect Liesbeth van der Pol, een column van Jos Lichtenberg en zes bouwprofessionals over bouwstenen voor woonkwaliteit.
Lees meer...

27 september 2016 - Kamerleden gaan in debat op Huurdersdag Woonbond

De Woonbond nodigt VAC-leden van harte uit om naar de Landelijke Huurdersdag op 8 oktober a.s. te komen. Leden van Adviescommissies Wonen krijgen 50% korting!
Lees meer...

1 augustus 2016 - Gratis bouwwebinars

Bouwwebinar.nl, een initiatief van Eisma Bouwmedia, biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om in 1 uur geïnformeerd te worden over uiteenlopende onderwerpen/thema’s in de bouw.
Lees meer...

15 juli 2016 - VAC-advies over fysieke toegankelijkheid

Op 14 juli jl. was het dan echt zover: het VN-verdrag voor mensen met een beperking werd van kracht. Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen bij de toegang tot goederen en diensten, kunnen zich nu wenden tot het College voor de Rechten van de Mens. Uiteraard geldt dit ook voor (openbare) gebouwen!
Lees meer...

14 juli 2016 - Wonen in de Amsterdamse School

Een keer een dagje naar Amsterdam? Bezoek dan ook de tentoonstelling 'Wonen in de Amsterdamse School' in het Stedelijk Museum Amsterdam.
Lees meer...

12 juli 2016 - Toekomstbestendig VAC-werk

In mei en juni 2016 organiseerde VACpunt Wonen drie bijeenkomsten voor VAC's onder de titel 'Toekomstbestendig VAC-werk: samen aan de slag!' Voor Adviescommissies Wonen is het verslag nu beschikbaar.
Lees meer...

8 juli 2016 - Duurzame scholen

Op 27 & 29 september en 4 & 6 oktober 2016 organiseert Duurzaam Gebouwd opnieuw een seminarreeks Scholen. Deelname is gratis.
Lees meer...

3 juni 2016 - Zaterdag 4 juni: Dag van de Bouw

Vind je het leuk om de bouw van een brug van dichtbij te zien? Of op het bouwterrein van een woonwijk te staan? Weet je hoe een kanaal wordt verdiept en verbreed? Of hoe schaatsbanen en stations worden gerenoveerd?
Lees meer...

2 juni 2016 - Expositie Tiny Housing Almere

De expositie Tiny Housing is onderdeel van de prijsvraag 'Bevrijd Wonen, Jouw Tiny House in Almere'. Van de 245 inzendingen kunnen straks de 25 beste gerealiseerd worden tijdens de BouwEXPO in Almere Poort.
Lees meer...

24 mei 2016 - Kamerbrief over langer zelfstandig wonen

Gisteren verscheen een reactie van minister Blok op het Eindrapport van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. De brief bevat veel informatie en gaat onder andere in op de drie hoofdopgaven die het Aanjaagteam heeft geformuleerd.
Lees meer...

24 mei 2016 - Goed wonen voor iedereen

Vandaag verschijnt de handreiking 'Goed wonen voor iedereen', een publicatie van onze partnerorganisatie Ieder(in). De handreiking biedt lokale belangenbehartigers handvatten om op te komen voor woonbelangen van mensen met een beperking
Lees meer...

24 mei 2016 - Blunder voor toegankelijkheid

Toegankelijkheid wordt de norm met het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten. Maar een toegankelijke samenleving is nog ver weg.
Lees meer...

3 mei 2016 - Nieuwe Koerier Online verschenen

De nieuwe editie van de Koerier Online is verschenen! Met onder andere meer informatie over de drie bijeenkomsten voor VAC-leden die we voor de zomer organiseren, over de moties brandveiligheid en fysieke toegankelijkheid en uiteraard de jubileumdag op 6 oktober 2016.
Lees meer...

26 april 2016 - Terugkijken: VAC-werk op tv

Zondag jl. werd in de aflevering 'Our House' in de VPRO-serie 'Ondersteboven' aandacht besteed aan het wonen in Nederland in de jaren zestig. Ook het VAC-werk passeerde hierbij de revue.
Lees meer...

21 april 2016 - Gratis seminars: luchtdicht én gezond?

Luchtdicht bouwen of verbouwen: het is een begrip dat dagelijks gebruikt wordt als essentiële pijler in energiezuinig (ver)bouwen. Dat energiezuinig de nieuwe norm in de nabije toekomst wordt, valt niet meer te ontkennen. Maar het komt geregeld voor dat een luchtdicht en energiezuinig gebouw slecht geventileerd wordt en zo de gezondheid van de woning én van de bewoners schaadt.
Lees meer...

19 april 2016 - Jaarverslag VACpunt Wonen 2015

In 2015 tekenen de contouren van een zich herstellende woningmarkt zich af. Een hoopgevend gegeven. De crisis heeft echter wel veel veranderd, ook voor de VAC-organisatie. Het goede nieuws is echter dat er over een kleine 1.000 meer woningen advies is uitgebracht ten opzichte van 2014!
Lees meer...

12 april 2016 - Verkeerd draaiende deuren kosten geld!

Wist u dat de toegankelijkheid en doorgankelijkheid van deuren een belangrijk knelpunt is in nieuwe en bestaande woningen? Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die VACpunt Wonen houdt onder de bij haar aangesloten Adviescommissies Wonen.
Lees meer...

12 april 2016 - Sociale duurzaamheid op de agenda!

Dankzij tools als Aqsi en Happy Building Index stijgt het belang van sociale duurzaamheid. Dit onderwerp stond dan ook centraal tijdens een van de ‘Round Tables’ tijdens Building Holland.
Lees meer...

8 april 2016 - Resultaten WoON 2016 bekend!

Tijdens het Wooncongres 2016 werden gisteren de resultaten van het nieuwste WoON onderzoek gepresenteerd.
Lees meer...

25 maart 2016 - Motie brandveiligheid voor ouderen

Dinsdag 29 maart 2016 wordt in de Tweede Kamer gestemd over een motie van CDA-Kamerlid Ronnes over de bouwregelgeving. Hierin komt brandveiligheid van seniorenwoningen aan bod.
Lees meer...

23 maart 2016 - Brief aan Tweede Kamer: brandveiligheid voor ouderen

Op 16 maart jl. sprak de Tweede Kamer met minister Blok over de brandveiligheid voor ouderen. Dit is een hot item, zeker nu als gevolg van de veranderde regelgeving ouderen steeds langer thuis blijven wonen.
Lees meer...

25 februari 2016 - Lokale publiciteit

Soms hebben Adviescommissies Wonen publiciteit nodig. Maar hoe krijgt u de aandacht van journalisten? Hoe zorgt u ervoor dat uw boodschap goed overkomt? Collega-organisatie Ieder(in) maakte een handreiking en organiseert drie gratis workshops.
Lees meer...

23 februari 2016 - Zeventig jaar voor woonkwaliteit!

2016 is een jubileumjaar voor de VAC-organisatie: VACpunt Wonen bestaat dit jaar maar liefst vijftig jaar én het fenomeen VAC, ofwel het netwerk van Adviescommissies Wonen, bestaat zeventig jaar! Reden om dit jaar een extra feestelijk tintje te geven.
Lees meer...

19 februari 2016 - Koerier Online weer verschenen

De digitale nieuwsbrief voor VAC-leden is weer verschenen. Boordevol informatie over de gebruikskwaliteit van het wonen, nieuwe projecten en nieuwtjes van andere commissies. Lezen dus!
Lees meer...

21 januari 2016 - Motie inbreng Adviescommissies Wonen aangenomen!

Vanmiddag is er dan echt gestemd over de invoering van het VN-verdrag en over de motie van Mona Keijzer over de inzet van Adviescommissies Wonen bij de beoordeling van de fysieke toegankelijkheid. Resultaat: het VN-verdrag wordt ingevoerd en de motie is aangenomen!
Lees meer...

5 januari 2016 - Interessante bijeenkomsten begin 2016

Begin 2016 vindt er een aantal interessante (gratis) bijeenkomsten plaats waar wij u graag op wijzen.
Lees meer...

2015

22 december 2015 - Dossier energiebesparing vernieuwd

Wat zijn actuele ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing? Wat houdt de Stroomversnelling in en wat is NOM? Wat doet VACpunt Wonen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming en last but not least: hoe kan een Adviescommissie Wonen haar meerwaarde bewijzen bij dergelijke projecten en processen?
Lees meer...

22 december 2015 - Kantoorsluiting feestdagen

Het kantoor van VACpunt Wonen is gesloten van donderdag 24 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016. Vanaf maandag 4 januari 2016 zijn we u graag weer van dienst.
Lees meer...

21 december 2015 - Beste wensen!

Ook in ons jubileumjaar 2016 geven we bewoners een stem en werken we, samen met u, aan kwalitatief goede huizen en leefomgevingen. VACpunt Wonen wenst u prettige Kerstdagen en een onge-woon goed 2016!
Lees meer...

10 december 2015 - Nieuwe editie Woonkwaliteit!

De nieuwe editie van Woonkwaliteit! is uit! In dit nummer onder andere een interview met Jan Fokkema, directeur van de NEPROM en Majorie Jans van De BouwCampus.
Lees meer...

20 november 2015 - Wijzigingen Bouwbesluit

Met de wijziging van het Bouwbesluit 2012 op 1 juli 2015 is de invloed van de overheid op de kwaliteit van de bouw en verbouw van woningen in particulier eigendom kleiner geworden.
Lees meer...

10 november 2015 - Nieuw gezicht bij VACpunt Wonen

Sinds 1 november is er een nieuwe medewerker in dienst bij VACpunt Wonen: Joy van de Bruinhorst. Joy is aangenomen als adviseur gebruikskwaliteit bij VACpunt Wonen.
Lees meer...

18 september 2015 - Vacature Raad van Toezicht VACpunt Wonen

De Raad van Toezicht van VACpunt Wonen bestaat op dit moment uit vijf leden. Aangezien de zittingstermijn van één van de leden afloopt, is de Raad op zoek naar kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze functie. De gezochte kandidaat heeft kennis en ervaring op het gebied van financiën.
Lees meer...

25 augustus 2015 - Bouwseminars

Doe gratis mee met één van de gratis Bouwseminars over onder meer rookgasafvoer en brandveiligheid door het plafond.
Lees meer...

28 juli 2015 - Vacature adviseur wonen

VACpunt Wonen is op korte termijn op zoek naar een adviseur wonen voor 32 uur per week.
Lees meer...

9 juli 2015 - AQSI: Tool voor sociale prestaties van gebouwen

Op 30 juni jl. was VACpunt Wonen aanwezig bij het ROCKWOOL CSR Event bij de Deense ambassade in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst werd onder andere de AQSI tool gelanceerd: een instrument dat stakeholders ondersteunt bij het implementeren van de sociale prestaties van een gebouw. VACpunt Wonen was als lid van het ontwikkelteam betrokken bij AQSI.
Lees meer...

9 juli 2015 - Reimarkt start Duurzame Renovatiewinkel Den Bosch

Ondernemer Reimarkt is uitgekozen om de Duurzame Renovatiewinkel in 's Hertogenbosch op te zetten.
Lees meer...

2 juli 2015 - Tweede Kamer stemt voor toegankelijkheid in nieuwe Omgevingswet

Gisteren is de Omgevingswet door de Tweede Kamer aangenomen. En het goede nieuws is dat toegankelijkheid toch een plaats in de wet heeft gekregen. Dit resultaat is bereikt door een intensieve lobby van Ieder(in) met steun van de Nederlandse Woonbond en VACpunt Wonen.
Lees meer...

1 juni 2015 - Lobby kwaliteitsborging voor het bouwen

Ieder(in), VACpunt Wonen en de Woonbond hebben per brief gereageerd naar aanleiding van het schriftelijk overleg over het wetsontwerp Kwaliteitsborging voor het bouwen.
Lees meer...

21 mei 2015 - Petitie aan Kamer: pas Omgevingswet aan

Vandaag houdt de Kamer een rondetafelgesprek over de Omgevingswet. Voor dit rondetafelgesprek zijn Ieder(in) en de twee woonorganisaties niet uitgenodigd. Daarom hebben Ieder(in), de Nederlandse Woonbond en VACpunt Wonen dinsdagmiddag 19 mei jl. een petitie aangeboden aan de Kamer: ze slaan alarm omdat in de nieuwe Omgevingswet de belangen van bewoners en gebruikers van de openbare ruimte over het hoofd worden gezien.
Lees meer...

18 mei 2015 - Woonkwaliteit! zomer 2015

Het zomernummer van Woonkwaliteit! uit. Vanaf 19 mei ligt het relatiemagazine van VACpunt Wonen bij duizenden professionals op de deurmat.
Lees meer...

30 april 2015 - Handreiking Bouwbesluit & woning

Speciaal voor particuliere bouwers, opdrachtgevers en kleine aannemers is een toegankelijke versie van het Bouwbesluit geschreven door Arcadis, Pantheon Seminars en VACpunt Wonen.
Lees meer...

24 april 2015 - Het begin van iets moois

In Fort aan de Klop (Utrecht) is donderdag 16 april jl. de slotconferentie van het project Verbeteren Consumenteninvloed op Bouwregelgeving gehouden. Ieder(in), VACpunt Wonen en de Woonbond sloten hiermee een traject van een kleine anderhalf jaar af. De conferentie markeerde ook de start van iets moois...
Lees meer...

20 april 2015 - Veel nieuwbouwwoningen niet levensloopgeschikt

Veel nieuwbouwwoningen zijn niet geschikt voor senioren die met behulp van zorg aan huis en/of hulpmiddelen langer thuis moeten blijven wonen. Dat blijkt uit het Jaarbeeld 2014, de jaarlijks onderzoek onder Adviescommissies Wonen.
Lees meer...

17 april 2015 - Nieuwe Omgevingswet negeert bewoners en gebruikers

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de nieuwe Omgevingswet die in 2018 moet ingaan. Deze wet zal 24 wetten op het gebied van bouwen, wonen, infrastructuur en milieu gaan vervangen. Ieder(in), de Nederlandse Woonbond en VACpunt Wonen zijn geschrokken van de voorstellen die naar de Tweede Kamer gestuurd zijn. De punten die voor bewoners en gebruikers van groot belang zijn, zien we in de voorstellen niet terug.
Lees meer...

16 maart 2015 - Bezoek een iQwoning

Op 23 en 24 maart aanstaande kunt u een iQwoning bezoeken tijdens het Open Huis bij het nieuwbouwproject Vrouwenpolder in Barendrecht.
Lees meer...

23 februari 2015 - Prijswinnaars verbetering onderhoud balansventilatie bekend

De twee winnaars van de prijsvraag voor verbetering van het onderhoud van balansventilatie zijn bekend. VACpunt Wonen had zitting in de jury.
Lees meer...

9 februari 2015 - Gezocht: bewoner studentenhuis voor foto in Woonkwaliteit!

Welke student wil deelnemen aan de fotorubriek 'De bewoner centraal'?
Lees meer...

22 januari 2015 - Gratis naar de Bouwbeurs!

De BouwBeurs is de grootste ontmoetingsplaats voor de uitvoerende bouw van Nederland. Met live demonstraties, nieuwe producten en entertainment. De centrale boodschap van de BouwBeurs is 'Het wordt weer leuk in de bouw!'.
Lees meer...

13 januari 2015 - Reactie VACpunt Wonen op 'Beleidsdoorlichting Wonen en Rijksdienst'(34 120)

Op 15 januari 2015 vindt er een Algemeen Overleg plaats van de Tweede Kamercommissie Wonen en Rijksdienst. Het thema van het overleg is 'Koopsector en energiebesparing'. Op de agenda staat onder andere de 'Beleidsdoorlichting Wonen en Rijksdienst' (document 34 120; agendapunt 7).
Lees meer...

8 januari 2015 - Campagne 'IK Spaar het klimaat' gestart

Stichting Spaar het klimaat is op 7 januari jl. de campagne 'Ik spaar het klimaat' gestart via een bijeenkomst en campagnewebsite.
Lees meer...

2014

22 december 2014 - Kerstsluiting

Het kantoor van VACpunt Wonen is gesloten van dinsdag 23 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015. Vanaf maandag 5 januari 2015 staan wij u graag weer te woord.
Lees meer...

15 december 2014 - Bouwen met textiel

Stof kan prima dienen als bouwmateriaal! In de tentoonstelling BUILDING WITH TEXTILES presenteert het TextielMuseum werk van internationaal toonaangevende architecten en interieurprojecten met textiel in de hoofdrol.
Lees meer...

10 december 2014 - "Stel woonconsument centraal!"

Op het congres Kwaliteitsborging in de bouw van 10 december jl. heeft Jaap Overeem, directeur-bestuurder van VACpunt Wonen, de markt en politiek opgeroepen om de woonconsument centraal te stellen."
Lees meer...

1 december 2014 - Hoe verbeteren we het onderhoud van balansventilatie?

In steeds meer huizen wordt balansventilatie toegepast. Een goede ontwikkeling, want balansventilatie geeft comfort, is gezond en energiezuinig. Tenminste, als het systeem goed is aangelegd.
Lees meer...

21 november 2014 - Inspiratiedossier gereed

Op 27 oktober en 3 november jl. organiseerde VACpunt Wonen twee inspiratiesessies voor VAC-leden. De presentaties, uitkomsten, foto's en filmpjes zijn nu te vinden in het inspiratiedossier (alleen voor VAC-leden).
Lees meer...

20 oktober 2014 - Webinar Hoe betrek ik bewoners?

Hoe zorg ik voor een zo optimaal mogelijke medewerking van bewoners tijdens een renovatie, en krijg ik ze bijvoorbeeld zover dat ze zelf enthousiast meedenken over energiebesparende maatregelen?
Lees meer...

13 oktober 2014 - Oproep: geef consumenten meer invloed op (ver)bouw

De consumentenorganisaties Ieder(in), VACpunt Wonen en de Woonbond hebben op zaterdag 11 oktober jl. hun aanbevelingen voor het verbeteren van de consumenteninvloed op bouwregelgeving overhandigd aan minister Blok.
Lees meer...

10 oktober 2014 - Week van de Energierekening 2014

Dit jaar vindt de Week van de Energierekening plaats van 13 tot en met 19 oktober plaats. VACpunt Wonen adviseert tijdens deze week iedereen www.woningchecklist.nl te bezoeken.
Lees meer...

6 oktober 2014 - Nationale Duurzame Huizen Route

De Nationale Duurzame Huizen Route vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 oktober. Iedereen kan dan een kijkje nemen bij huiseigenaren die hun huis energiezuinig en comfortabel hebben gemaakt. In heel Nederland stellen mensen hun huis open en delen hun kennis en ervaringen.
Lees meer...

3 oktober 2014 - Week van de Toegankelijkheid 2014

Onder het motto ‘Welkom bij de club’ wordt tijdens de 15e Week van de Toegankelijkheid benadrukt dat het verenigingsleven open staat voor iedereen. De Week van de Toegankelijkheid is van 6 t/m 11 oktober 2014.
Lees meer...

15 september 2014 - Consument telt niet mee in nieuwe stelsel kwaliteitsborging

De VAC-organisatie heeft kritisch gereageerd op het ontwerp wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.
Lees meer...

2 september 2014 - NulNu avonden in Arnhem en Nijmegen

DNA in de bouw organiseert deze maand op verschillende locaties in Arnhem en Nijmegen de zogenaamde NulNu avonden.
Lees meer...

21 augustus 2014 - VACpunt Wonen hijst vlag op nieuwe locatie!

Vanaf vandaag is VACpunt Wonen beter herkenbaar aanwezig op de nieuwe locatie aan de Brennerbaan 106 in Utrecht.
Lees meer...

7 augustus 2014 - Tien tips voor woonkwaliteit

Hoe zorg je voor een praktisch en comfortabel huis? Waar moet je op letten bij een duurzaam en toegankelijk woongebouw? Hoe creëer je een veilige en bruikbare woonomgeving? Al meer dan 65 jaar doen de Adviescommissies Wonen onderzoek naar en adviseren ze over woonkwaliteit. Tien tips waar u uw voordeel mee kunt doen.
Lees meer...

5 augustus 2014 - VAC-inbreng van waarde bij bestaande bouw!

Het VAC-werk is van waarde. Ook in de bestaande bouw. Er gebeurt op dit moment veel in de bestaande bouw: woningen worden verduurzaamd, huizen worden geschikt gemaakt voor zorg en kantoor- en andere leegstaande panden worden getransformeerd tot appartementen. Bij dergelijke projecten is een VAC-advies geen overbodige luxe.
Lees meer...

15 juli 2014 - Woonkwaliteit! blijkt groot succes

Vanwege overweldigende belangstelling voor het nieuwe relatiemagazine is er nu ook een digitale bladerversie beschikbaar.
Lees meer...

4 juli 2014 - Kwaliteit van leven met een beperking

Het 'Kaartenboek kwaliteit van leven van mensen met een beperking' is de gezamenlijke visie van Ieder(in), LFB, MEE Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) op een onderwerp dat alle genoemde organisaties na aan het hart ligt: een samenleving waar iedereen - ongeacht beperkingen - aan mee kan doen.
Lees meer...

3 juli 2014 - Groen maakt gelukkig

De inrichting van de stad kan meer bijdragen een aan gezonde leefomgeving dan we ons realiseren. Aorta, architectuurcentrum Utrecht, deed de afgelopen maanden onderzoek naar groen in de stad en wil graag samen met professionals en andere geïnteresseerden reflecteren op de uitkomsten. Daarom organiseert zij op 9 juli a.s. een bijeenkomst over dit thema.
Lees meer...

24 juni 2014 - VACpunt Wonen gaat verhuizen!

Op donderdag 26 juni is VACpunt Wonen minder goed bereikbaar vanwege de verhuizing.
Lees meer...

12 juni 2014 - Dag van de Architectuur op 21 en 22 juni

Op 21 en 22 juni a.s. is het weer de Dag van de Architectuur. De organisatie is in handen van lokale architectuurcentra, culturele instellingen, architectenbureaus, gemeenten en BNA-kringen.
Lees meer...

6 juni 2014 - Bouwen begint met LEGO

Wie is er niet groot mee geworden: de kleine kunststof steentjes die je kunt stapelen en waarmee je de prachtigste bouwwerken kunt produceren. Dat LEGO niet alleen voor kinderen is, bewijst de tentoonstelling The Art of the Brick, die vanaf 29 mei 2014 in de Amsterdam EXPO te zien is.
Lees meer...

3 juni 2014 - Sta stil bij wat de bewoner wil

Onlangs verscheen in Renda Magazine een artikel met deze titel van de hand van VACpunt Wonen. Klik hier voor een link naar het artikel.
Lees meer...

22 mei 2014 - Jaarbericht 2013

Vers van de pers: het Jaarbericht 2013 van VACpunt Wonen! Lees alles over het VAC-werk in 2013.
Lees meer...

29 april 2014 - Consumentenpartijen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

De drie consumentenpartijen Ieder(in), Woonbond en VACpunt Wonen ondertekenden op 28 april jl. een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het project 'Verbeteren consumenteninvloed op bouwregelgeving'.
Lees meer...

3 april 2014 - 12 april: Landelijke Nieuwbouwdag

Aan de Nieuwbouwdag op 12 april a.s. doen landelijk tientallen ontwikkelaars en woningcorporaties mee. Zij stellen zowel koop- als huurwoningen open. Deskundige medewerkers verzorgen rondleidingen en geven antwoord op vragen. De Nieuwbouwdag duurt van 11.00 tot 15.00 uur. Een overzicht van alle deelnemende projecten staat op www.nieuwbouwdag.nl.
Lees meer...

24 maart 2014 - VACpunt Wonen presenteert top 5 Knelpunten Woning

Het Bouwbesluit begint zijn vruchten af te werpen. Dat blijkt uit het feit dat Adviescommissies Wonen steeds minder problemen rondom berging en buitenruimte constateren.
Lees meer...

4 maart 2014 - Nieuwe voorbeelden 'VAC-advies bespaart...'

Een VAC-advies is geen overbodige luxe! Er gaat regelmatig iets mis bij de bouw van woningen en woongebouwen. In 2011 bracht VACpunt Wonen de folder 'VAC-advies bespaart... kosten, overlast en imagoschade' uit. Nu, drie jaar later, publiceert VACpunt Wonen een uitbreiding van deze folder op haar website. Vijf nieuwe voorbeelden worden hierin beschreven en berekend.
Lees meer...

21 februari 2014 - Bouwplaats 3D Print Canal House open voor publiek

In het weekend van 1 en 2 maart 2014 gaat de bouwplaats van het 3D Print Canal House in Amsterdam officieel open voor publiek. DUS Architects, Heijmans en de andere partners openen de bouwplaats om de start van de bouw, de voortgang en de opgedane ervaringen met geïnteresseerden te delen. Vanaf 4 maart is de bouwplaats wekelijks van dinsdag t/m vrijdag te bezoeken.
Lees meer...

21 januari 2014 - Ons huis verdient het

Beter wonen zonder energiekosten: daar gaat het om in de campagne ‘Ons huis verdient het’. VACpunt Wonen werkt als partner samen in deze campagne.
Lees meer...

20 januari 2014 - Bewoners gezocht voor fotoshoot!

Als bewoner weet je zelf het beste hoe jouw huis woont: of je zonder belemmeringen kunt koken, slapen, studeren en ontspannen. Daarom zou de bewoner ook centraal moeten staan in het bouwproces. Helaas gebeurt dat nog lang niet altijd. VACpunt Wonen maakt zich sterk voor een optimale gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving.
Lees meer...

17 januari 2014 - VACpunt Wonen zoekt een stagiair

VACpunt Wonen is op zoek naar studenten afkomstig uit de opleidingen Business IT & Management, Commerciële economie, Bouwkunde of Vastgoedkunde die het een uitdaging vinden om een brug te slaan tussen techniek, organisatievraagstukken en gebruikers van producten.
Lees meer...

2013

17 december 2013 - Gratis naar de VSK beurs 2014

Welke technieken, producten en systemen op het gebied van verwarming, sanitair, domotica, solartoepassingen en klimaatbeheersing gaan het verschil maken de komende jaren? U krijgt er alles over te horen op de VSK beurs: de belangrijkste vakbeurs voor de gehele installatiebranche. Toegang gratis!
Lees meer...

16 december 2013 - Herziening WoonKwaliteitWijzer afgerond

Onlangs rolde de tweede herziening van de WoonKwaliteitWijzer, hét handboek voor gebruikskwaliteit van woning, woongebouw en woonomgeving, van de drukpers. Hiermee komt een einde aan een flinke klus, die VACpunt Wonen in twee delen heeft geklaard.
Lees meer...

12 december 2013 - Toegankelijke handreiking Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is een juridisch document dat lastig leesbaar is voor niet-professionals in de bouw. Particuliere bouwers en opdrachtgevers en kleine aannemers moeten hier echter toch mee aan de slag. Het consortium van Arcadis, VACpunt Wonen en Pantheon-Seminars gaat deze opdracht uitvoeren.
Lees meer...

25 november 2013 - VACpunt Wonen ondertekent convenant met GroenWest

De kwaliteit van woning en woonomgeving verbeteren vanuit de optiek van de klant. Dat is wat de lokale Adviescommissies Wonen en GroenWest willen. Om de samenwerking vorm te geven ondertekenden op 21 november jl. koepelorganisatie VACpunt Wonen, GroenWest en de lokale Adviescommissies Wonen uit Utrecht, Woerden, De Ronde Venen en Montfoort een convenant.
Lees meer...

19 november 2013 - 5000e aanmelding voor cursus VACpunt Wonen

VACpunt Wonen heeft haar 5000e aanmelding voor een VAC-cursus binnen. De 5000e cursist zal tijdens de cursus verrast worden door Jaap Overeem, directeur-bestuurder van VACpunt Wonen, met een taart en gratis deelname aan de cursus.
Lees meer...

14 november 2013 - Prijswinnaar Week van de Energierekening

Tijdens de Week van de Energierekening werd er een prijs uitgeloofd voor de beste energiebesparingstip.
Lees meer...

8 november 2013 - Toekomst van de bestaande woningvoorraad

Het adagium van het wooncongres, dat jaarlijks wordt georganiseerd door OTB Delft en Platform31, was ‘De toekomst van de bestaande woningvoorraad’. Jaap Overeem, directeur-bestuurder bij VACpunt Wonen, doet verslag van de belangrijkste ontwikkelingen.
Lees meer...

24 oktober 2013 - 26 oktober: Nationale Duurzame Huizenroute

Op 26 oktober wordt de duurzame huizenroute voor het eerst in het hele land georganiseerd. Als u een huis wilt bezoeken, dient u zich van te voren in te schrijven. Dan weet de eigenaar van de woning wie en hoeveel mensen hij kan verwachten. LET OP: Wacht niet te lang met inschrijven; er is meestal een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Lees meer...

23 oktober 2013 - COHERENO zoekt renovatieprojecten

Het project COHERENO zoekt projecten waarin eengezinswoningen in de koopsector worden gerenoveerd. COHERENO, dat tot 2016 loopt, is gericht op het versterken van samenwerkingsvormen tussen alle betrokken partijen aan de aanbodzijde bij renovatie van eengezinswoningen.
Lees meer...

17 oktober 2013 - Interview Jaap Overeem in KWH Magazine

"Het is onze missie om te zorgen dat de woonconsument de gebruikskwaliteit gaat bepalen", aldus Jaap Overeem.
Lees meer...

11 oktober 2013 - Week van de Energierekening 2013

Van 14 tot en met 21 oktober 2013 wordt voor de tweede keer de Week van de Energierekening georganiseerd door Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen. Dit jaar staat deze actieweek in het teken van kleine aanpassingen op het gebied van energiebesparing. VACpunt Wonen heeft deze week aangegrepen om ervaringen van gebruikers met energiebesparende maatregelen te verzamelen. Bekijk de filmpjes en lees de blogs van bewoners!
Lees meer...

20 september 2013 - Met korting naar de Woonbeurs

Van 1 tot en met 6 oktober vindt de jaarlijkse Woonbeurs plaats in de Amsterdamse RAI. Verhuizen, verbouwen, veranderen? De woonconsument kan zijn/haar hart ophalen bij de vele stands, workshops en demonstraties die tijdens de beurs plaatsvinden.
Lees meer...

13 september 2013 - Gezocht: VAC-leden met zonnepanelen

Uit de 21 uitgevoerde WoonKwaliteitOnderzoeken Energiebesparing (lees meer bij Projecten > Energie besparen +) komt al een beeld naar voren van de bewonerservaringen met deze maatregel die geen energie bespaart, maar energie levert. Om dit beeld nog duidelijker te krijgen, willen we graag weten of er VAC-leden zijn die zelf zonnepanelen hebben laten plaatsen.
Lees meer...

12 september 2013 - Gratis naar vakbeurs Energie 2013

Ga voor meer informatie en gratis kaarten naar: www.energievakbeurs.nl.
Lees meer...

5 september 2013 - Dicht bij de consument

"Onze kracht is dat wij dicht bij de consument staan", aldus Jaap Overeem in dagblad Cobouw.
Lees meer...

20 augustus 2013 - Storing verholpen!

De internet- en mailstoring bij VACpunt Wonen is verholpen. De oorzaak was een kabelbreuk. Mail naar info@vacpuntwonen.nl. Bellen mag ook: (030) 261 04 75.
Lees meer...

16 augustus 2013 - Jaap Overeem nieuwe directeur VACpunt Wonen

Jaap Overeem is benoemd tot directeur-bestuurder van VACpunt Wonen. Per 1 september 2013 volgt hij Ineke Werner-van Beek op, die acht jaar aan het roer van de VAC-organisatie stond en nu met pensioen gaat.
Lees meer...

15 augustus 2013 - Storing nog niet opgelost

Wilt u snel reactie op uw vraag? Bel dan 030 - 261 04 75.
Lees meer...

2 augustus 2013 - Gebruikskwaliteit voorop in woningen voor slechthorenden

In het september/oktobernummer van het blad Woonkwaliteit zal aandacht besteed worden aan toegankelijke woningen voor slechthorenden en doven.
Lees meer...

25 juli 2013 - Netwerkbijeenkomsten toegankelijkheid

Onder het motto ‘Meer dan welkom’ laten mensen met beperkingen en hun belangenbehartigers tijdens de Week van de Toegankelijkheid zien hoe belangrijk het is dat iedereen kan meedoen in de samenleving. En dat klantvriendelijkheid en toegankelijkheid ook grote voordelen kan opleveren. Ruim voor de Week van de Toegankelijkheid (dit jaar van 7 t/m 12 oktober) organiseren de initiatiefnemers van de Week van de Toegankelijkheid drie netwerkbijeenkomsten ter inspiratie.
Lees meer...

1 juli 2013 - VACpunt Wonen beoordeelt prijsvraag in Goor

De winnaar van de prijsvraag van woningcorporatie Viverion en Klimaatneutraal Renoveren is 19 juni bekendgemaakt. De prijsvraag betrof een woningbouwproject De Whee, waarin innovatie en energetische duurzaamheid centraal moet staan. VACpunt Wonen had zitting in de jury.
Lees meer...

31 mei 2013 - Jaarbericht VACpunt Wonen 2012

VACpunt Wonen blijft vernieuwen: dat geldt voor onze instrumenten, onze kennis en ook onze communicatiemiddelen. Daarom hebben wij voor het populair jaarverslag van 2012 gekozen voor een krant in plaats van het vertrouwde boekje. Met een dergelijk format hebben we meer ruimte om interviews en achtergrondinformatie te plaatsen.
Lees meer...

23 mei 2013 - WoonKwaliteit in vogelvlucht 2012

Download nu gratis de jaarlijkse bundeling van artikelen uit Woonkwaliteit.
Lees meer...

16 mei 2013 - Gratis naar de vakbeurs Gebouwbeheer

Gebouwbeheer is een breed begrip. Brandveiligheid, binnenmilieu, zorg, renovatie... Meer over dit alles komt u te weten op de vakbeurs Gebouwbeheer, die van 5-7 juni 2013 gehouden wordt in de Utrechtse Jaarbeurs.
Lees meer...

16 mei 2013 - 1 juni 2013: Dag van de Bouw

Op zaterdag 1 juni 2013 vindt de achtste editie van de Dag van de Bouw plaats. De dag is onderdeel van de imagocampagne ‘De Bouw maakt het’ die werkgeversvereniging Bouwend Nederland samen met haar leden voert.
Lees meer...

3 mei 2013 - Dag van de Architectuur 2013

ook dit jaar organiseert BNA weer de Dag van de Architectuur - die overigens uit twee dagen bestaat. Het enerverende dag- en nachtprogramma is geïnspireerd op het thema 24 UUR Architectuur. De Dag van de Architectuur vindt plaats op 22 en 23 juni 2013.
Lees meer...

2 mei 2013 - Gratis naar Ecobouw 2013

De bladen Cobouw, de Architect en Vastgoedmarkt organiseren van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 september tijdens de Dutch Green Building Week 2013 het Kennisevent Ecobouw, over oplossingen voor een duurzaam gebouwde omgeving.
Lees meer...

26 april 2013 - Woningen aan de krappe kant

VACpunt Wonen presenteert top 5 Knelpunten Woning Veel nieuwbouwwoningen bieden net niet dat beetje extra ruimte dat het wonen comfortabel maakt. Tot die conclusie komen de Adviescommissies Wonen op basis van hun advieswerk in 2012. De huizen zijn smal en de entree biedt weinig ruimte voor de kinderwagen, rollator of kapstok. Ook de gang, berging en slaapkamers zijn niet royaal bemeten waardoor ze moeilijk in te delen zijn.
Lees meer...

28 maart 2013 - Vacature directeur-bestuurder

Wegens pensionering van de huidige directeur-bestuurder is VACpunt Wonen op zoek naar een directeurbestuurder (0,8 fte). De reactietermijn is inmiddels verstreken.
Lees meer...

14 maart 2013 - Beter ventileren hard nodig

Ventilatie in huis is van groot belang voor een gezonde woonomgeving. In veel woningen wordt niet goed geventileerd waardoor allergieën of problemen aan de luchtwegen kunnen optreden. Vanaf vandaag kunnen mensen daarom met vragen over ventilatie terecht bij het Informatiepunt Ventilatie.
Lees meer...

28 februari 2013 - Energie besparen met woonkwaliteit

VACpunt Wonen werkte intensief aan onderzoek naar ervaringen van bewoners met energiebesparende maatregelen. Resultaat: concrete tips voor bewoners en aanbevelingen voor de bouwsector.
Lees meer...

25 februari 2013 - Energiewerkplaats organiseert gratis bijeenkomst

'Succesvol zijn door in te spelen op de behoefte van de klant', zo heet de gratis bijeenkomst die De Energiewerkplaats op 28 maart aanstaande in Amsterdam organiseert. Bart Mulder van VACpunt Wonen zal op deze dag ook een lezing verzorgen.
Lees meer...

19 februari 2013 - VACpunt Wonen blogt

Nelleke Nelis en Bart Mulder, de adviseurs gebruikskwaliteit van VACpunt Wonen, publiceerden beiden onlangs een blog over energiebesparing en de bewoners.
Lees meer...

13 februari 2013 - Nieuwe CursusKoerier verschenen

De eerste nieuwsbrief over cursussen voor Adviescommissies Wonen is uit! Meer lezen? Log in op het besloten deel en ga naar Cursussen > CursusKoerier.
Lees meer...

13 februari 2013 - TV-reportage over mantelzorgwoning

Op donderdag 14 februari a.s. wordt er een om 19.25 uur documentaire uitgezonden over de zogenaamde mantelzorgwoning van PasAan.
Lees meer...

4 februari 2013 - Laatste keer: cursus ToetsWijzer 2.0

Inmiddels hebben veel VAC-leden in de cursus Succesvol adviseren leren werken met de ToetsWijzer 2.0. Wij gaan er vanuit dat alle VAC-leden het werken met de ToetsWijzer 2.0 inmiddels onder de knie hebben en daarom hebben we besloten deze cursus dit voorjaar voor het laatst te geven. Voor nieuwe leden blijft de instructie over de ToetsWijzer 2.0 gehandhaafd. Dit is namelijk een vast onderdeel van de basiscursus VAC-werk in de woningbouw geworden.
Lees meer...

30 januari 2013 - Gratis naar de Bouwbeurs

Gratis naar de Bouwbeurs! Van 4 t/m 9 februari 2013 vindt de Bouwbeurs 2013 plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Producent Climarad introduceert tijdens de beurshet EPMaX systeem en biedt gratis kaartjes aan.
Lees meer...

30 januari 2013 - Invoeginstructie navulling WoonKwaliteitWijzer I

Heeft u de eerste navulling voor de WoonKwaliteitWijzer, het handboek van de VAC-organisatie over de gebruikskwaliteit van het wonen, besteld? Lees dan hier hoe u de nieuwe bladen het beste kunt invoegen.
Lees meer...

18 januari 2013 - Verslagen studiebijeenkomsten beschikbaar

Bent u in oktober 2012 meegeweest naar Ballast Nedam (iQ woning) of VIBA-Expo? Download dan nu de verslagen van deze bijeenkomsten.
Lees meer...

14 januari 2013 - Straling in Nederlandse huizen onderzocht

Er komt een groot onderzoek naar de blootstelling aan straling in Nederlandse woningen. VACpunt Wonen juicht dit toe en volgt het onderzoek op de voet.
Lees meer...

8 januari 2013 - WoonKwaliteitWijzer deels herzien

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Bouwbesluit en actuele trends en ontwikkelingen wordt de WoonKwaliteitWijzer herzien.
Lees meer...

3 januari 2013 - Nieuwe website!

VACpunt Wonen begint het jaar goed met een nieuwe website. Fris, dynamisch en eigentijds zijn de kenmerken van deze nieuwe digitale omgeving. Kijkt u rustig even rond op de nieuwe website.
Lees meer...

2012

27 december 2012 - Burgers maken hun buurt

Professionals en beleidsmakers die betrokken zijn bij burgerinitiatieven, krijgen te maken met uiteenlopende vragen en problemen. De rollen die zij vervullen zijn faciliterend, stimulerend en coproducerend. Het ruim drie jaar durende onderzoek ‘Burgers maken hun buurt’ leverde een analyse op die resulteerde in het zogeheten ACTIE-instrument. Dit instrument biedt professionals een praktische handreiking om de juiste keuzes te maken bij het vervullen van hun verschillende rollen.
Lees meer...

11 december 2012 - Brandveiligheid tijdens de feestdagen

Een kerstboom, kunst of echt, staat heel snel in lichterlaaie. Een ongelukje met een kaars of kortsluiting en het is gebeurd. Bekijk hier het filmpje.
Lees meer...

6 december 2012 - Praktijkconferentie 'Klimaatbestendige stad'

Op donderdag 24 januari 2013 organiseren Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, Climate Proof Cities (Kennis voor Klimaat) en STOWA de praktijkconferentie 'Klimaatbestendige stad' (Amersfoort): ontmoeting van onderzoek en praktijk'. De toegang is gratis.
Lees meer...

27 november 2012 - Verslagen regiobijeenkomsten VACpunt Wonen gereed

Bezocht u in oktober of november een van de regiobijeenkomsten van VACpunt Wonen? En wilt u nog eens teruglezen wat u allemaal hebt gehoord? Bekijk dan nu de verslagen die van deze inspirerende middagen gemaakt zijn.
Lees meer...

26 november 2012 - Gratis workshops energiebesparing nieuwbouw

In november en december organiseert VACpunt Wonen samen met Agentschap NL drie gratis workshops over energiebesparing nieuwbouw. Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden: een groot succes! Er is nog plaats bij de bijeenkomsten op 6 en 11 december a.s.
Lees meer...

23 november 2012 - E-zine Wonen

Vastgoed Belang geeft informatieve publicatie uit over wonen en energie besparen.
Lees meer...

23 november 2012 - Nieuwe resultaten onderzoek energie

Gebruiksvriendelijke installaties zorgen voor meer besparing.
Lees meer...

23 november 2012 - Symposium Energiebesparing werkt!

Deelname is gratis; hoofdgast is minister Liesbeth Spies.
Lees meer...

11 oktober 2012 - Workshops energiebesparing bestaande bouw

Deelname is gratis voor Adviescommissies Wonen!
Lees meer...

11 oktober 2012 - Week van de Energierekening

Van 15 t/m 22 oktober. Doe mee en win 2.500 euro!
Lees meer...

9 oktober 2012 - 10-10-12: Dag van de Duurzaamheid

Duizenden duurzame activiteiten door heel Nederland.
Lees meer...

1 oktober 2012 - Week van de Toegankelijkheid

Thema van de week is klantvriendelijkheid.
Lees meer...

25 september 2012 - Woonbeurs 2012 van start

van 25 t/m 30 september in de Amsterdam RAI.
Lees meer...

10 september 2012 - Regiobijeenkomsten voor Adviescommissies Wonen

Deelname is gratis. Aanmelden kan nog t/m 20 september 2012.
Lees meer...

7 september 2012 - 'Echt energie besparen!'

Nieuwe flyers voor consumenten.
Lees meer...

30 augustus 2012 - Keep It Clean Day!

Op 21 september met z'n allen Nederland opruimen.
Lees meer...

16 augustus 2012 - Groen van Toen!

Open monumentendag op 8 en 9 september.
Lees meer...

27 juli 2012 - Pleidooi voor betere regels toegankelijkheid

Adviesrapport voor BZK voor meer toegankelijkheidsregels in het nieuwe Bouwbesluit.
Lees meer...

23 juli 2012 - Energie besparen door gedragsverandering

Doelgroepgericht werken enige manier om resultaat te boeken.
Lees meer...

19 juli 2012 - Actieplan voor betere ventilatie woningen

Gebruikskwaliteit van cruciaal belang.
Lees meer...

17 juli 2012 - Gratis congres: stedelijk groen in crisistijd

Nationale Groendag op 26 september 2012
Lees meer...

5 juli 2012 - Nieuw: het EcoNexishuis

Meld u aan op www.econexishuis.nl voor een rondleiding door dit zelfvoorzienende huis.
Lees meer...

14 juni 2012 - Echt energie besparen!

Nieuwe flyer met tips voor energiebesparende maatregelen
Lees meer...

31 mei 2012 - 2 juni: Dag van de Bouw

Bezoek een van ruim 200 opengestelde bouwplaatsen.
Lees meer...

10 mei 2012 - Themabijeenkomsten Bouwbesluit: nog plaatsen beschikbaar!

Wat verandert er en wat betekent dit voor het VAC-werk?
Lees meer...

26 april 2012 - DUBO Vakdagen

Op 30 en 31 mei a.s. organiseert Dubo techniek bv de gratis DUBO Vakdagen.
Lees meer...

16 april 2012 - Nieuwsbrief externen april 2012 verschenen

Lees meer over actuele ontwikkelingen in het VAC0-werk.
Lees meer...

2 april 2012 - 14 april: nieuwbouwdag!

Nieuwbouwdag in teken van energieprestaties
Lees meer...

8 maart 2012 - Woonbeurzen in maart

Wooninspiratie gekregen? Bestel dan het boekje 'Tips voor een slimme indeling van uw woning'.
Lees meer...

1 maart 2012 - Twee gratis congressen (extern)

Meer weten over externe veiligheid of meedenken over nieuwe steden?
Lees meer...

16 februari 2012 - VAC-advies versus andere labels

Wat is de meerwaarde van het VAC-advies ten opzichte van andere labels en keurmerken?
Lees meer...

6 februari 2012 - Nieuwe resultaten energiebesparing

Adviescommissie Wonen Heerhugowaard voerde onderzoek uit.
Lees meer...

31 januari 2012 - WoonKwaliteit in Vogelvlucht

Download nu de compilatie van artikelen uit jaargang 2011!
Lees meer...

2011

23 december 2011 - VAC-advies bespaart...

VAC-advies heeft letterlijjk meerwaarde en bespaart kosten, overlast en imagoschade.
Lees meer...

22 december 2011 - VACpunt Wonen in Energiekrant

Aandacht voor WoonKwaliteitOnderzoek Energiebesparing.
Lees meer...

20 september 2011 - W/E adviseurs plaatsen artikel WoonKwaliteit op site

W/E adviseurs heeft een artikel over GPR Gebouw uit de WoonKwaliteit op de site van GPR Gebouw geplaatst.
Lees meer...

12 september 2011 - VACpunt Wonen bedankt alle VAC-leden

In het kader van de Week van het Applaus bedankt VACpunt Wonen alle VAC- en PB-leden die zich inzetten voor de gebruikskwaliteit in woning en woonomgeving.
Lees meer...

12 september 2011 - VAC-vrijwilligers bedankt!

VACpunt Wonen bedankt vrijwilligers voor hun inzet.
Lees meer...

21 juni 2011 - Twee nieuwe onderzoeken in factsheet

VAC Deventer en VAC Venlo hebben hun WKO Energiebesparing afgerond. Bekijk de resultaten in het factsheet!
Lees meer...

6 juni 2011 - WoonKwaliteit in Vogelvlucht

Download gratis interessante artikelen uit jaargang 2010.
Lees meer...

9 mei 2011 - Veel interesse voor workshop VACpunt Wonen

Tijdens het symposium 'Energiebesparing door gedragsverandering' op 21 april hebben veel bezoekers de workshop van VACpunt Wonen gevolgd. Download het verslag!
Lees meer...

21 april 2011 - VACpunt Wonen verzorgt workshops

Tijdens een symposium van Agentschap NL heeft VACpunt Wonen een workshop over energiebesparing verzorgd.
Lees meer...

5 april 2011 - Jubileumdag goed bezocht

De jubileumdag van het VAC-werk in theater De Flint is succesvol verlopen.
Lees meer...

24 maart 2011 - Meer problemen met voorzieningen

Zo blijkt uit jaarlijkse enquête VACpunt Wonen onder Adviescommissies Wonen.
Lees meer...

20 januari 2011 - Update studiebijeenkomsten

Nog enkele plaatsen voor Remeha op 17/2; Poptahof op 10/3 vol!
Lees meer...

13 januari 2011 - Jubileumdag VAC-werk

Op 31 maart 2011 vindt in theater De Flint in Amersfoort de jubileumdag plaats. Adviescommissies Wonen kunnen zich nú opgeven!
Lees meer...

10 januari 2011 - Jubileumjaar start met jubileumkorting

In 2011 krijgen zowel leden als niet-leden korting op de aanschaf van de WoonkwaliteitsWijzer.
Lees meer...

10 januari 2011 - Jubileumjaar VAC-werk

Dit jaar bestaat het VAC-werk 65 jaar. Dit gaan we vieren!
Lees meer...

2010

21 december 2010 - Kerstsluiting

Het kantoor van VACpunt Wonen is gesloten van donderdag 23 december 2010 tot zondag 2 januari 2011.
Lees meer...

20 december 2010 - Bestellingen in 2010

Bestellingen die nu nog worden gedaan, zullen begin januari 2011 worden afgehandeld.
Lees meer...

5 oktober 2010 - Nog twee plaatsen beschikbaar

Voor de cursus op locatie 'Ruimtelijke plannen en VAC-werk' zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Lees meer...

23 september 2010 - Persbericht brochure 'Uw woning levensloopgeschikt'

VACpunt Wonen heeft bijgedragen aan de nieuwste brochure uit de reeks Verbeter uw huurwoning.
Lees meer...

20 september 2010 - Persbericht over WKO Energiebesparing

Hoe waarderen bewoners de energiebesparende maatregelen die in hun woning zijn toegepast?
Lees meer...

31 mei 2010 - Populair jaarverslag

Lees alles over de activiteiten van VACpunt Wonen in 2009 in het nieuwe populaire jaarverslag.
Lees meer...

12 april 2010 - VACpunt Wonen aanwezig op PeGo-congres

Nelleke Nelis van VACpunt Wonen nam op 18 maart zitting in de Commissie van Repliek tijdens het congres 'Verleidelijk verplichten'
Lees meer...

9 maart 2010 - VACpunt Wonen presenteert knelpunten top 5

Een van de conclusies: slechte parkeergelegenheid voor auto en scootmobiel
Lees meer...

5 maart 2010 - Presenteer uzelf!

Benader de nieuwe raadsleden met de voorbeelddocumenten.
Lees meer...

16 februari 2010 - Excursies 2010

De website heeft nu een speciale excursiepagina! Zo ziet u gelijk welke excursies VACpunt Wonen in 2010 organiseert.
Lees meer...

1 februari 2010 - Kennis opdoen?

Er is nog plaats voor de cursus Ruimtelijke plannen en VAC-werk.
Lees meer...

25 januari 2010 - Nog plaatsen voor basiscursus

Wilt u dit voorjaar nog de basiscursus volgen? Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar.
Lees meer...

5 januari 2010 - ToetsWijzer 2.0 klaar voor gebruik

Vanaf 1 januari kunnen Adviescommissies aan de slag met de ToetsWijzer 2.0.
Lees meer...

5 januari 2010 - WoonKwaliteitWijzer is herzien

De nieuwe editie van hét naslagwerk over gebruikskwaliteit kan besteld worden.
Lees meer...

2009

1 juni 2009 - Far West sluit convenant met VACpunt Wonen

Far West wil toekomstige woningontwerpen laten toetsen op gebruikskwaliteit.
Lees meer...

19 mei 2009 - WoonKwaliteit in vogelvlucht

Download gratis de meest interessante artikelen uit WoonKwaliteit 2008.
Lees meer...

15 mei 2009 - Populair jaarverslag 2008

Een kort en bondig overzicht van de highlights van 2008.
Lees meer...

20 april 2009 - Uitgebreid jaarverslag 2008

Lees alles over het VAC-werk in het afgelopen jaar.
Lees meer...

30 maart 2009 - Knelpunten top 5 woning en woongebouw 2008

Toegankelijkheid van woongebouwen baart zorgen
Lees meer...

2008

18 november 2008 - Verbeter uw huurwoning

Zes handige brochures over duurzame aanpassingen in huurwoningen
Lees meer...

19 augustus 2008 - Buitenruimte ontoegankelijk voor rolstoel

Reactie van VACpunt Wonen op wijzigingsvoorstel Bouwbesluit
Lees meer...

23 juni 2008 - Berging en buitenruimte terug in Bouwbesluit!


Lees meer...

23 juni 2008 - VACpunt Wonen online


Lees meer...

15 mei 2008 - Top 5 knelpunten woning


Lees meer...

28 april 2008 - Vacpunt Wonen over ventilatie


Lees meer...

15 april 2008 - Projectontwikkelaars in zee met VpW


Lees meer...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >