Motie bijdrage VACpunt Wonen voor de ontwikkeling kwaliteitsstempel
17 februari 2017

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Wet Kwaliteitsborging in de bouw in de avond van 16 februari jl. hebben zowel Albert de Vries (PvdA) als Erik Ronnes (CDA) een lans gebroken voor het VAC-werk. Ronnes heeft een motie ingediend voor financiŽle ondersteuning van VACpunt Wonen voor de ontwikkeling van een kwaliteitsstempel.
Lees meer...

Steunbetuigingen voor VACpunt Wonen
16 februari 2017

Veel personen en partijen dragen VACpunt Wonen en het landelijke netwerk van Adviescommissies Wonen een warm hart toe. Nu de subsidie is stopgezet, focussen we op een doorstart middels een kwaliteitsstempel voor huur- en koopwoningen. Steunbetuigingen komen van diverse kanten.
Lees meer...

'Beschermvrouwe gebruikersvriendelijke woning knokt voor lijfsbehoud'
14 februari 2017

'Beschermvrouwe gebruikersvriendelijke woning knokt voor lijfsbehoud' kopt Cobouw op 14 februari. VACpunt Wonen is bezig met een doorstart en ontwikkelt in dat kader een kwaliteitsstempel voor huur- en koopwoningen. Cobouw interviewde VACpunt Wonen over de stand van zaken bij de organisatie.
Lees meer...

Kwaliteitsborging voor de woonconsument
17 januari 2017

Morgen wordt het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen in de Tweede Kamer behandeld. Gerust zijn we er niet op, omdat er toch zo veel te verbeteren valt aan het wetsvoorstel. De wet zou zoveel eenvoudiger en doelmatiger kunnen worden als die zich direct richt op het aan de klant geleverde product: de woning, het kantoor, het bedrijfsgebouw. Aldus Peter Fraanje (NVTB) en VACpunt Wonen.
Lees meer...

Meer nieuws

kaart nederland Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg

Vraag VAC-advies aan

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars,
maar ook particulieren kunnen hun
bouwplannen en omgevingsplannen door een
Adviescommissie Wonen laten
toetsen op gebruikskwaliteit.
Lees meer >

 

 

Tweets

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >