Uitbreiding Adviescommissies Wonen G40 stedennetwerk

Lokale Adviescommissies Wonen zijn nog niet overal in Nederland actief. Uit onderzoek blijkt dat vooral in de grotere gemeenten (G40) de Adviescommissies Wonen verdwenen zijn. In veel van deze gemeenten hebben zij de crisis niet overleefd. Juist in deze gemeenten vindt het grootste deel van de bouwproductie plaats. Voor de toekomst van de VAC-organisatie is het van belang, dat het netwerk hier weer opgebouwd wordt.

Doelstelling

Plan van aanpak