Projecten

  • Met ingang van 1 september start VACpunt Wonen met het project ‘Goed WonenCheck’ met subsidiegelden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Bouwend Nederland.
  • De grootste woningbouwproductie vindt plaats in de G40, het gemeentelijk stedennetwerk. In een aantal steden ontbreekt nu nog een Adviescommissie Wonen. Met het project wil de Stichting VACpunt Wonen haar netwerk uitbreiden en opbouwen. Hierbij wordt samenwerking gezocht met de Woonbond en de Ieder(in). Het project wordt gefinancierd door subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Bouwend Nederland.