'Goed Wonen Check'

Met ingang van 1 september start VACpunt Wonen met het project ‘Goed WonenCheck’ met subsidiegelden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Bouwend Nederland.

Het project is gestart op 1 september 2018 en de eerste fase zal naar verwachting tot eind februari 2019 lopen. Met dit project wil de VAC-organisatie naar een betere kwaliteit van het advieswerk door deze te uniformeren, te vernieuwen en te vermarkten.

De wijze waarop dat gaat gebeuren zal gedragen moeten worden door de Adviescommissies Wonen in het land. Minstens zo belangrijk is dat ook de woningzoekenden (huurders en kopers) waarvoor het advieswerk uiteindelijk is bedoeld en de opdrachtgevers (corporaties en projectontwikkelaars) enthousiast zijn over de adviesproducten.