Wat is VACpunt Wonen?

VACpunt Wonen en haar netwerk van Adviescommissies Wonen (VAC of WAC) is de organisatie voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving. Al meer dan 70 jaar maakt VACpunt Wonen zich sterk voor praktisch wonen. 

VACpunt Wonen verzamelt kennis over gebruikskwaliteit en bewerkt deze tot producten die woonconsumenten en professionals kunnen gebruiken om een woning zo praktisch mogelijk in te delen en de woonomgeving goed in te richten.

WoonKeur is een certificaat voor nieuwbouw en bestaande bouw, waarbij speciale aandacht is gegeven aan de gebruikskwaliteit, dat wil zeggen het praktisch, veilig en gezond gebruik. WoonKeur in 2000 gelanceerd en is onstaan uit de eisenpakketten van diverse consumentenorganisaties, waaronder VACpunt Wonen. 

Missie en visie

VACpunt Wonen en de aangesloten Adviescommissies Wonen vormen samen de VAC-organisatie. Wij hebben als missie:

De gebruikskwaliteit van de Nederlandse woningen, woongebouwen en woonomgeving bewaken, bevorderen, borgen en verbeteren. 
Onze visie is dat elke bewoner, consument en/of gebruiker van een woning, woongebouw en woonomgeving in Nederland mag rekenen op een optimale woonkwaliteit op het vlak van bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, gezondheid & comfort, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.

Onze naam

Uit de naam VACpunt Wonen is een deel van onze geschiedenis te lezen. Al 70 jaar zet VACpunt Wonen zich in voor de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving. Eerst onder de naam Landelijk Contact van de VAC’s, later als VACpunt Wonen.

De term VAC stond van oudsher voor Vrouwen Advies Commissies voor de woningbouw en woonomgeving. In de loop der tijd is de term VAC een versteend begrip geworden. Het wordt echter nog wel als zodanig gehanteerd, omdat het voor velen duidelijk maakt wat de oorsprong van de organisaties is, namelijk de vrouwenadviescommissies. Daarom is in 2004 bij de keuze van een nieuwe naam besloten de term VAC in de naam te handhaven.

Het ledenbestand van de Adviescommissies Wonen bestaat sinds 2000 uit mannen en vrouwen. tVACpunt Wonen gebruikt voor de lokale commissies de term Adviescommissies Wonen. De lokale commissies zelf noemen zich soms ook VAC of WAC (woonadviescommissie). 

 

Wat is een Adviescommissie Wonen?

Een Adviescommissie Wonen is een lokale woonconsumentenorganisatie. Mannen en vrouwen met verschillende achtergronden houden zich bezig met het advieswerk. De commissies werken regelmatig samen met onder meer leden van huurdersorganisaties, ouderenbonden en gehandicaptenplatforms. Adviescommissies Wonen zijn onafhankelijk en hebben meestal een stichtingsvorm.

Deskundig
Een commissie bestaat uit deskundige, goed geschoolde vrijwilligers die de belangen van de woonconsument op plaatselijk niveau behartigen. Tijdens het bouwproces adviseert de Adviescommissie Wonen betrokken partijen over een optimale gebruikskwaliteit. Hoe eerder een commissie betrokken is bij het bouwproces, hoe beter. Dan is het immers nog mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de bouw- en structuurplannen, plattegronden, visies en dergelijke.

VAC-adviezen
De adviezen bestrijken alle sectoren van de volkshuisvesting: sociale huur- en koopwoningen, vrije sector woningen, particuliere nieuwbouw en renovatiewoningen. De commissies beoordelen ook gemeentelijke plannen, utiliteitsbouw en woonvisies.